รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ / [จัดทำโดย] นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่นๆ].  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
นัฑ ผาสุข
Call no.: KPT2790 .ท944Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2547Description: 262 หน้าSubject(s): การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำในทางปกครอง -- ไทยLOC classification: KPT2790 | .ท944
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2790 .ท944 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012365533
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2790 .ท944 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012829470
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2790 .ท944 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012365509
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2790 .ท944 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012365525
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2764 .พ17 พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 : KPT2790 .ก963 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการควบคุมตรวจสอบโดยศาลปกครอง / KPT2790 .ก963 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการควบคุมตรวจสอบโดยศาลปกครอง / KPT2790 .ท944 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ / KPT2790 .ว43 2559 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง / KPT2790 .ว43 2559 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง / KPT2790 .ว43 2559 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง /

ชื่อเรื่องที่สัน: กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544