การเลือกตั้งนายก อบจ. ทางตรง : นัยต่ออนาคตท้องถิ่นไทย / คณะผู้จัดทำ วุฒิสาร ตันไชย, ธีรพรรณ ใจมั่น, ธนิษฐา งามจันทร์.  (Text) (Text)

(ครั้งที่ 1 : เวทีท้องถิ่น (ครั้งที่ 1 : 2547 : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน)
วุฒิสาร ตันไชย | ธีรพรรณ ใจมั่น, 2517- | ธนิษฐา งามจันทร์ | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
Call no.: JS7153.73 .ว73Series: เอกสารวิชาการ (สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น): ลำดับที่ 9.Publication: นนทบุรี : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2547Description: 229 หน้า : ภาพประกอบNotes: จัดโดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า สัมมนาวันที่ 16 มีนาคม 2547 ณ ห้องประชุม 3316 ชั้น 3 อาคารศูนย์สัมมนา สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน จ. นนทบุรี.ISBN: 9744491558Subject(s): การเลือกตั้งท้องถิ่น -- ไทยการบริหารส่วนจังหวัด -- ไทยLOC classification: JS7153.73 | .ว73
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.73 .ว73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ 31379010232248
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JS7153.73 .ว73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ 31379010462027
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JS7153.73 .ว73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ 31379010885870
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JS7153.73 .ร54 รวมปัญหาถาม-ตอบ การเลือกตั้งท้องถิ่น / JS7153.73 .ร62 2554 การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 2 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จังหวัดเชียงใหม่ : JS7153.73 .ร64 รายงานการประเมินผลการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2547 / JS7153.73 .ว73 การเลือกตั้งนายก อบจ. ทางตรง : JS7153.73 .ว463 การเลือกตั้งท้องถิ่นแบบถ่วงดุลการเมืองระดับชาติ : JS7153.73 .ว463 การเลือกตั้งท้องถิ่นแบบถ่วงดุลการเมืองระดับชาติ : JS7153.73 .ส64 การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง :

จัดโดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า สัมมนาวันที่ 16 มีนาคม 2547 ณ ห้องประชุม 3316 ชั้น 3 อาคารศูนย์สัมมนา สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน จ. นนทบุรี.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544