สรุปสาระสำคัญผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน : นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล.  (Text) (Text)

มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Call no.: DOC .ส4737 2547Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2547Edition: [แก้ไขและเำพิ่มเติม]Description: 43 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทยนายกเทศมนตรี -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส4737 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010261577
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส4737 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010261585
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส4737 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010261593
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส4737 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010261601
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส4737 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010261619
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส4737 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379010271725
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส4737 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379012716933
Document Document Professor Direk Jayanama Library
Documents Circulation Counter DOC .ส4737 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379011538098
Document Document Thammasat Library, Pattaya Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส4737 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379012350733
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
DOC .ส4722 สรุปผลการสนทนาทางวิชาการโครงการสนทนากับสื่อมวลชนเรื่อง สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 26 สิงหาคม 2540 ณ ห้องประชุมสถาบันวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / DOC .ส4724 สรุปผลการสนทนาทางวิชาการเรื่อง "วิกฤติการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแนวทางแก้ไข" วันที่ 17 มกราคม 2541 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / DOC .ส4737 สรุปสาระสำคัญผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน : DOC .ส4737 2547 สรุปสาระสำคัญผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน : DOC .ส4738 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 / DOC .ส5626 สันติภาพ : DOC .ส6358ค56 ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544