สิทธิส่วนบุคคลกับฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ : แนวปฏิบัติในการควบคุมแฟ้มข้อมูลส่วนบุคคลในระบบคอมพิวเตอร์ / ผู้แปล ปิยนุช ฐิติพัฒนะ ; บรรณาธิการ อัจฉรา ฉายากุล.  (Text) (Text)

ปิยนุช ฐิติพัฒนะ | อัจฉรา ฉายากุล
Call no.: DOC .ส6886Series: แนวทางปฏิบัติและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ; เอกสารลำดับที่ 7Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาิิติ, 2546Description: 6 หน้าISBN: 9749187881Subject(s): ฐานข้อมูล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส6886 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012310364
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส6886 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010290774
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส6886 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379012356474
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter DOC .ส6886 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011670933
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter DOC .ส6886 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011670941
Document Document Sanya Dharmasakti Library
Documents Circulation Counter DOC .ส6886 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379010267632
Document Document Thammasat Library, Pattaya Campus
Documents Circulation Counter DOC .ส6886 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379012578531
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
DOC .ส6884ผ83 แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2550. DOC .ส6884ส47 สรุปข้อสังเกตของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในการพิจารณารายงานของประเทศไทยตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง. DOC .ส6886 สิทธิส่วนบุคคลกับฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ : DOC .ส6886 สิทธิส่วนบุคคลกับฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ : DOC .ส6893ก44 กลยุทธ์การส่งเสริมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเกษตรกรรายย่อยภาคตะวันตกของประเทศไทย = DOC .ส6897จ62 จากอดีตและปัจจุบันสู่อนาคตของการปฏิรูปการศึกษาไทย : DOC .ส6927ป46 ประเทศไทยกับการดำเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544