ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่-- ) พ.ศ.-- และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่-- ) พ.ศ.-- (หาผลประโยชน์จากการเป็นกรรมการ) : ศึกษาการนำมาใช้ในประเทศไทย / โดย พันตรี นิติน ออรุ่งโรจน์.  (Text) (Text)

นิติน ออรุ่งโรจน์, 2511-
Call no.: KPT3217 .น634Series: เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณากฎหมายของสมาชิกรัฐสภา ; เล่มที่ 19Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2547Description: 98 หน้าISBN: 9744491264Subject(s): รัฐวิสาหกิจ -- ไทย -- ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- สถานภาพทางกฎหมายความผิด (กฎหมาย) -- ไทยLOC classification: KPT3217 | .น634
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3217 .น634 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010285527
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3217 .น634 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010267681
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3217 .น634 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012438538
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3217 .น634 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010267707
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3217 .น634 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010267699
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3217 .น634 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012366622
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3217.ก292542ก52 2543 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 / KPT3217 .น63 คำอธิบายพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 / KPT3217 .น63 คำอธิบายพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 / KPT3217 .น634 ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่-- ) พ.ศ.-- และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่-- ) พ.ศ.-- (หาผลประโยชน์จากการเป็นกรรมการ) : KPT3217 .พ46 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 และแนวทางปฏิบัติ / KPT3217 .ส74 2561ก ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเหนือท่อส่งปิโตรเลียมของปตท. : พิจารณาตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.35/2550 / KPT3217 .ส74 2561ก ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเหนือท่อส่งปิโตรเลียมของปตท. : พิจารณาตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.35/2550 /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544