หลักการคุ้มครองเยาวชนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ / ผู้เรียบเรียง อัจฉรา ฉายากุล, ปิยนุช ฐิติพัฒนะ, รัชดา อาภรณ์ศิลป์.  (Text) (Text)

อัจฉรา ฉายากุล
ปิยนุช ฐิติพัฒนะ | รัชดา อาภรณ์ศิลป์
Call no.: DOC .อ593ห46Series: แนวทางปฏิบัติและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ; เอกสารลำดับที่ 8Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาิิติ, 2547Description: 48 หน้า : ภาพสีประกอบISBN: 9747153289Subject(s): การบริหารงานยุติธรรมด้านเยาวชนสิทธิมนุษยชน
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .อ593ห46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011309623
Document Document Sanya Dharmasakti Library
Documents Circulation Counter DOC .อ593ห46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379010268457
Document Document Thammasat Library, Pattaya Campus
Documents Circulation Counter DOC .อ593ห46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012293560
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
DOC .อ222 องค์การการค้าโลกและกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศ / DOC .อ593ข54 ข้อมูลพื้นฐาน กลไกสิทธิมนุษยชนในระบบสหประชาชาติ / DOC .อ593ข54 ข้อมูลพื้นฐาน กลไกสิทธิมนุษยชนในระบบสหประชาชาติ / DOC .อ593ห46 หลักการคุ้มครองเยาวชนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ / DOC .อ22423ธ44 ธรรมนูญขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ. DOC .อ365125ค63 คำแปล พิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาเจนีวา ฉบับวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 และที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากการขัดกันด้วยอาวุธที่มิใช่ในระดับ ระหว่างประเทศ (พิธีสารฉบับที่ 2) / DOC .อ65548ค63 คำอธิบายพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2532 พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 201) (ฉบับที่ 202) และ คำชี้แจงกรมสรรพากร /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544