การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในประเทศไทย / โดย อมรรัตน์ กุลสุจริต, รัชนี คงภักดี.  (Text) (Text)

อมรรัตน์ กุลสุจริต, 2511-
รัชนี คงภักดี
Call no.: KPT3153.7.ก312541 อ44Series: เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณากฎหมายของสมาชิกรัฐสภา ; เล่มที่ 12Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2546Description: 96 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9744490705Subject(s): กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่นักเรียน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่นักศึกษา -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยเงินให้กู้ยืมแก่นักเรียน -- ไทยเงินให้กู้ยืมแก่นักศึกษา -- ไทยLOC classification: KPT3153.7.ก312541 | อ44
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3153.7.ก312541 อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379010275429
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3148 .ส42 2562 คดีปกครองว่าด้วยอายุของอธิการบดีในมหาวิทยาลัยของรัฐ = KPT3148 .ส42 2562 คดีปกครองว่าด้วยอายุของอธิการบดีในมหาวิทยาลัยของรัฐ = KPT3150.บ72ก3 2547 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547. KPT3153.7.ก312541 อ44 การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในประเทศไทย / KPT3157 .ด67 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 : KPT3158.5 .พ46 2553 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 : KPT3158.5 .พ46 2553 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544