โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในโครงการนำร่อง (ต่อเนื่อง) รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบและขยายสู่ชุมชนใหม่ : กรณีศึกษา : ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / โดย ทัศนีย์ ปุวรัตน์.  (Text) (Text)

ทัศนีย์ ปุวรัตน์, 2505-
Call no.: KPT2460 .ท65Publication: [เชียงใหม่] : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทบาลัยเชียงใหม่, 2547Description: ก-ข, 158 แผ่น : ภาพประกอบISBN: 9746564153Subject(s): สิทธิพลเมือง -- ไทยการระงับข้อพิพาท (กฎหมาย) -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมืองการบริหารงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมืองLOC classification: KPT2460 | .ท65
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2460 .ท65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379010286863
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT2460 .ช634 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา / KPT2460 .ช6316 สาระน่ารู้เกี่ยวกับ "กฤษฎีกา" / KPT2460 .ช6316 สาระน่ารู้เกี่ยวกับ "กฤษฎีกา" / KPT2460 .ท65 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในโครงการนำร่อง (ต่อเนื่อง) รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบและขยายสู่ชุมชนใหม่ : KPT2460 .ท94 พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2534 ; และ, ระเบียบของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ / KPT2460 .ธ645 การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังภายใต้รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 : KPT2460 .น32 2559 ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเมื่อปี พ.ศ. 2546 : รายงานการศึกษา /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544