คู่มือการเรียนรู้และการป้องกันความขัดแ้ย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม = Conflict of interests / บรรณาธิการ สีมา สีมานันท์.  (Text) (Text)

สีมา สีมานันท์
Call no.: HM1121 .ค74Publication: นนทบุรี : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ., 2547Description: 60 หน้า : ภาพสีประกอบSubject(s): ผลประโยชน์ขัดกัน -- ไทยผลประโยชน์สาธารณะ -- ไทยLOC classification: HM1121 | .ค74
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HM1121 .ค74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379010286517
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HM1121 .ค74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010399757
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HM1121 .ค74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010421452
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HM1121 .ค74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010399765
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544