สังคมไทย สังคมการเรียนรู้ / สัมภาษณ์ เกษม วัฒนชัย ; เรียบเรียงโดย สุพิตา วรุณปิติกุล.  (Text) (Text)

เกษม วัฒนชัย
สุพิตา วรุณปิติกุล | มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ. การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 2 : 2547 : กรุงเทพฯ)
Call no.: DOC .ก7547ส62Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2547Description: 23 หน้าNotes: เสนอในการประชุมวิชาการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2547 10-12 พฤศจิกายน 2547 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ.ISBN: 974926276XSubject(s): ไทย -- ภาวะสังคมการเรียน
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ก7547ส62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011296689
Document Document Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Documents Circulation Counter DOC .ก7547ส62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379010286509
Document Document Nongyao Chaiseri Library
Documents Circulation Counter DOC .ก7547ส62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010286483
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter DOC .ก7547ส62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010286459
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter DOC .ก7547ส62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010286467
Document Document Professor Direk Jayanama Library
Documents Circulation Counter DOC .ก7547ส62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010286491
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
DOC .ก6656อ73 เอกสารการสัมมนากลุ่ม 3 เรื่อง "การพัฒนาความร่วมมือภาครัฐและเอกชน (กรอ.)" และ "สถาบันหอการค้า" วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2538 เวลา 13.30-16.30 น. DOC .ก7546ก643 การคาดคะเนผลผลิตความต้องการสินค้าเกษตรกรรมในปี 2523. DOC .ก7547ป63 ปาฐกถาพิเศษเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง / DOC .ก7547ส62 สังคมไทย สังคมการเรียนรู้ / DOC .ก64344 การเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกของจีนและผลต่อไทย / DOC .ก6447875ร63 ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร พ.ศ. 2541. DOC .ก644813 การคุ้มครองนักลงทุนต่างชาติจากมาตรการเวนคืนทรัพย์โดยรัฐ : สิ่งที่ไทยต้องระวังในการใช้บังคับกฎหมาย.

เสนอในการประชุมวิชาการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2547 10-12 พฤศจิกายน 2547 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544