ผู้บริหารสูงสุดระดับจังหวัด : ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดซีอีโอ ผู้่ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด = Provincial chief executive officers : the provincial governor, the CEO provincial governor, the Bangkok Metropolitan authority governor and the chief executive of provincial administration organization / โดย วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.  (Text) (Text)

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
Call no.: JS7153.4.ก1 ว64 2547Publication: กรุงเทพฯ : Forepace Pub. House, 2547Edition: พิมพ์ครั้ง[ที่] 2, แก้ไขเพิ่มเติมใหม่Description: ก-ญ, 298 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9749244710Subject(s): ผู้ว่าราชการจังหวัด -- ไทยการบริหารส่วนจังหวัด -- ไทยLOC classification: JS7153.4.ก1 | ว64 2547
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ว64 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379010340579
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ว64 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379010340587
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ว64 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379010340512
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ว64 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010340470
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ว64 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010340496
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ว64 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010340553
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ว64 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010340561
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ว64 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379010797042
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JS7153.4.ก1 ว64 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379010799527
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JS7153.3.ก8 ส7378 การวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริม อบต. ธรรมาภิบาลดีเด่น : JS7153.4.ก1 ท617 นายกฯ ทักษิณ ประเทศไทยในบริบทใหม่ของการแข่งขันในเวทีโลก / JS7153.4.ก1 ว64 ผู้บริหารสูงสุดระดับจังหวัด : JS7153.4.ก1 ว64 2547 ผู้บริหารสูงสุดระดับจังหวัด : JS7153.7.ก15 ถ564 แนวทางการประเมินการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชุมชนในบริบทของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น : สังเคราะห์จากบทเรียน 3 กรณีศึกษา : สภาพัฒนาหมู่บ้านหนองโก เครือข่ายป่าชุมชนลุ่มแม่น้ำปิงตอนบน องค์กรชุมชนประมงพื้นบ้าน จังหวัดปัตตานี / JS7153.9.ล4 ค94 โครงการวิจัยประเมินผลจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา : JS7153.ก12 ท63 2531 ทำเนียบท้องที่ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544