ภาระภาษีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ = Tax burden of real estate sector / โดย กาญจนา อารีรอบ.  (Text) (Text)

กาญจนา อารีรอบ
Call no.: KPT3591.อ53 ก762Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Description: 4, 70 แผ่นNotes: สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.Subject(s): ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3591.อ53 | ก762
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3591.อ53 ก762 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010327923
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3591.อ53 ก762 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010327907
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3591.อ53 ก762 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010327915
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT3590 .ว65 2548 การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามข้อตกลงและสัญญาธุรกิจทั้งระบบ : KPT3590 .ว65 2548 การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามข้อตกลงและสัญญาธุรกิจทั้งระบบ : KPT3591.ข35 ม22 ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มจากกิจการขนส่งระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล = KPT3591.อ53 ก762 ภาระภาษีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ = KPT3592 .ส94 ปัญหาการจัดทำข้อตกลงการกำหนดราคาเป็นการล่วงหน้าตามประมวลรัษฎากร = KPT3614 .ส746 การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบริษัทต่างประเทศจากการพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ = KPT3621 .ศ744 2560 คำอธิบายกฎหมายภาษีการรับมรดก /

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544