ปัญหาความรับผิดทางแพ่งของผู้ให้บริการคลังสินค้าท่าอากาศยาน = Legal problems in civil liability of operator of air cargo terminal / โดย จุฑาทิพย์ พบสุข.  (Text) (Text)

จุฑาทิพย์ พบสุข, 2522-
Call no.: KPT896 .จ736Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Description: 6, 143 หน้าNotes: สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.Subject(s): คลังสินค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยระวางและค่าระวาง -- ไทยความรับผิด (กฎหมาย) -- ไทยLOC classification: KPT896 | .จ736
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT896 .จ736 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010328087
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT896 .จ736 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010328095
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT896 .จ736 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010328103
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/14317 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010328111
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT893.3.ข35 ส754 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญญานำเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ (แพ็คเกจทัวร์) / KPT893 .ส636 2555 ความรับผิดทางละเมิดของผู้ว่าจ้างทำของ / KPT896 .จ736 ปัญหาความรับผิดทางแพ่งของผู้ให้บริการคลังสินค้าท่าอากาศยาน = KPT896 .จ736 ปัญหาความรับผิดทางแพ่งของผู้ให้บริการคลังสินค้าท่าอากาศยาน = KPT896 .จ736 ปัญหาความรับผิดทางแพ่งของผู้ให้บริการคลังสินค้าท่าอากาศยาน = KPT896 .น646 คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เจ้าสำนักโรงแรม เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ / KPT896 .น646 คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เจ้าสำนักโรงแรม เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ /

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544