สถานะในทางกฎหมายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในความสัมพันธ์กับพรรคการเมือง = Legal status of representatives in relation to political party / โดย อนุสรณ์ พิชัยพลากร.  (Text) (Text)

อนุสรณ์ พิชัยพลากร
Call no.: KPT2528 .อ375Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Description: 6, 71 หน้าNotes: สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.Subject(s): ผู้ตรากฎหมาย -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทยพรรคการเมือง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยกฎหมายเลือกตั้ง -- ไทยLOC classification: KPT2528 | .อ375
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2528 .อ375 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010328384
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2528 .อ375 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010328368
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2528 .อ375 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010328376
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2524 .พ443 บทบาทและหน้าที่ขององค์กรสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / KPT2528 .ค56 2561 ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / KPT2528 .ส633 สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภา / KPT2528 .อ375 สถานะในทางกฎหมายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในความสัมพันธ์กับพรรคการเมือง = KPT2532.ก28 2542 ค36 พระมหากษัตริย์กับรัฐธรรมนูญ / KPT2532.ก28 2542 ค36 พระมหากษัตริย์กับรัฐธรรมนูญ / KPT2532 .ธ23 พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ /

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544