กลยุทธ์ภาษี SMEs & ธุรกิจครอบครัว / อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์.  (Text) (Text)

อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์
Call no.: KPT3574 .อ44Series: เคล็ด (ไม่) ลับกับหมอภา๊ษีPublication: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2547Description: 151 หน้าISBN: 9742121079Subject(s): การวางแผนภาษีอากร -- ไทยธุรกิจขนาดย่อม -- ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3574 | .อ44
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3574 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379010418219
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3574 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010372895
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3574 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010418136
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks KPT3574 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010418201
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3574 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010418151
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3574 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379010418169
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3574 .อ44 กลยุทธ์ภาษี SMEs & ธุรกิจครอบครัว / KPT3574 .อ437 2555 กลยุทธ์การวางแผนภาษีชั้นสูง = Advanced tax planning & strategy / KPT3574 .อ437 2555 กลยุทธ์การวางแผนภาษีชั้นสูง = Advanced tax planning & strategy / KPT3574 .อ44 กลยุทธ์ภาษี SMEs & ธุรกิจครอบครัว / KPT3576 .ส623 มาตรการในการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยวิธีกำหนดจำนวนเงินได้สุทธิจากค่าเพิ่มทรัพย์สินสุทธิเพื่อให้มีผลใช้บังคับอย่างมีประสิทธิภาพ : KPT3576 .ส623 มาตรการในการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยวิธีกำหนดจำนวนเงินได้สุทธิจากค่าเพิ่มทรัพย์สินสุทธิเพื่อให้มีผลใช้บังคับอย่างมีประสิทธิภาพ : KPT3577 .พ956 2550 การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544