อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ นางประยูร สุกโชติรัตน์.  (Text) (Text)

พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช, 2495-
Call no.: BQ4398 .อ37Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547Description: 174 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)Notes: ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2547.Subject(s): ประยูร สุกโชติรัตน์, 2454-2547พระสาสนโสภณ (แจ่ม), 2418-2488สุกโชติรัตน์ (นาม)การรู้แจ้ง (พุทธศาสนา)การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทยวิธีพิจารณาความอาญา -- ไทยรัฐมนตรี -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทยLOC classification: BQ4398 | .อ37
Partial contents:อุทานธรรม / พระสาสนโสภณ (แจ่ม จตฺตสลุโล) -- โอวาทของท่านธมฺมวิตกฺโก และวิธีบริหารกายตามหลักโยคศาสตร์ -- วิถีแห่งความรู้แจ้ง / พระปราโมทย์ ปาโมชโช -- ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 114 ก วันที่ 17 พฤศจิกายน 2542 -- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจาณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks BQ4398 .อ37 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010355445
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks BQ4398 .อ37 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011487445
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room BQ4398 .อ37 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015504443
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 CRE 2004 446346 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map Not for Loan 31379010355395
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks BQ4398 .อ37 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010355387
รายการจองทั้งหมด: 0

ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2547.

อุทานธรรม / พระสาสนโสภณ (แจ่ม จตฺตสลุโล) -- โอวาทของท่านธมฺมวิตกฺโก และวิธีบริหารกายตามหลักโยคศาสตร์ -- วิถีแห่งความรู้แจ้ง / พระปราโมทย์ ปาโมชโช -- ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 114 ก วันที่ 17 พฤศจิกายน 2542 -- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจาณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543.

ชื่อเรื่องที่ปกนอกและสัน: ประยูร สุกโชติรัตน์ : 19 ธันวาคม 2547.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544