พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547.  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
Call no.: KPT3104.ก312547ก4 2547Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547Description: 45 หน้าISBN: 9742881634Subject(s): นักเทคนิคการแพทย์ -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทยLOC classification: KPT3104.ก312547ก4 | 2547
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3104.ก312547ก4 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010405372
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks KPT3104.ก312547ก4 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010405356
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks KPT3104.ก312547ก4 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379010405364
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT3104.ก312547ก4 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010405315
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3104.ก312547ก4 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010405349
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Nongyao Chaiseri Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3100.5 .ว63 การศึกษาปัญหาการฟ้องคดีเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย / KPT3100.5 .ว63 การศึกษาปัญหาการฟ้องคดีเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย / KPT3104.ก312547ก4 2547 พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547. KPT3104.ก312547ก4 2547 พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547. KPT3105.ก28 2557 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 พร้อมด้วย กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศกระทรวงสาธารณสุข และข้อบังคับ ระเบียบและประกาศสภาการพยาบาล / KPT3105.ก28 2557 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 พร้อมด้วย กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศกระทรวงสาธารณสุข และข้อบังคับ ระเบียบและประกาศสภาการพยาบาล / KPT3105.ก28 2557 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 พร้อมด้วย กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศกระทรวงสาธารณสุข และข้อบังคับ ระเบียบและประกาศสภาการพยาบาล /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544