พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547.  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
Call no.: KPT3517.ก312547ก4 2547Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547Description: 47 หน้าISBN: 9742881618Subject(s): นักบัญชี -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทยLOC classification: KPT3517.ก312547ก4 | 2547
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3517.ก312547ก4 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010405232
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT3517.ก312547ก4 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010405174
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks KPT3517.ก312547ก4 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012855939
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks KPT3517.ก312547ก4 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010405224
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Sangvian Indaravijaya Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3276 .พ945 คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พร้อมด้วย พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหนักงานคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานคดี พ.ศ. 2551 / KPT3420.ข64 ว646 กฎหมายขายตรงกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทแชร์ลูกโซ่ / KPT3420.ข64ก3 2547 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 / KPT3517.ก312547ก4 2547 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547. KPT3517.ก312547ก4 2547 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547. KPT3528.ก33 2549 รวมกฎหมายและระเบียบงบประมาณแผ่นดิน / KPT3529.ก28 2537 ประมวลระเบียบและมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับส่วนราชการ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544