กฎหมายระหว่างประเทศ = Public international law / จุมพต สายสุนทร.  (Text) (Text)

จุมพต สายสุนทร
Call no.: JX3695 .จ72 2547Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547-Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: เล่มISBN: 9742881758; 9742882436Subject(s): กฎหมายระหว่างประเทศLOC classification: JX3695 | .จ72 2547
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010404011
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010404029
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010404045
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010404052
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010404060
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010404078
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379010404086
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379010404094
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379010404144
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379010404151
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379010404169
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379010692581
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010692599
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010692607
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010692615
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010692623
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379010692631
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379010692649
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379010692706
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379010692714
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379010692722
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379010692730
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
31379010692748
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010403989
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010404003
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010692532
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010692540
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .จ72 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010692573
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544