พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 : พร้อมทั้งประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของรัฐสภา / จัดทำโดย นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่นๆ].  (Text) (Text)

นัฑ ผาสุข
Call no.: KPT926.2.ล62ก3 2547Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2547Description: 47, 31 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): สัญญาซื้อขายล่วงหน้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT926.2.ล62ก3 | 2547
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT926.2.ล62ก3 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012356854
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT926.2.ล62ก3 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012356862
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT926.2.ล62ก3 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012356847
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT926.2.ล62ก2 2546 ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.-- (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) : KPT926.2.ล62ก3 2542ก พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 / KPT926.2.ล62ก3 2542ก พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 / KPT926.2.ล62ก3 2547 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 : KPT926.3.ฟ84 อ746 วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. .... = Analysis of Franchise bill / KPT926.3.ฟ84 อ753 2563 คู่มือกฎหมายแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซีสำหรับสตาร์ทอัพ / KPT926.3.ฟ84 อ753 2563 คู่มือกฎหมายแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซีสำหรับสตาร์ทอัพ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544