คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรียงมาตราว่าด้วยประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย บรรพ 3 มาตรา 850-897 / เสาวนีย์ อัศวโรจน์ ... [และคนอื่นๆ].  (Text) (Text)

เสาวนีย์ อัศวโรจน์
Call no.: KPT901 .ค753Publication: กรุงเทพฯ : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์, 2547Description: xiv, 265 หน้าISBN: 9745709883Subject(s): การประนีประนอม (กฎหมาย) -- ไทยการพนัน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยบัญชีเดินสะพัด -- ไทยกฎหมายประกันภัย -- ไทยLOC classification: KPT901 | .ค753
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books KPT901 .ค753 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ไปยัง Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ตั้งแต่วันที่ 02/06/2022 31379010473263
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT901 .ค753 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379010473271
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT901 .ค753 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379010473289
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT901 .ค753 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379010473297
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT901 .ค753 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379010473305
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT901 .ค753 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010473107
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT901 .ค753 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010473115
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks KPT901 .ค753 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
31379011120509
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT901 .ค753 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010473180
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT901 .ค753 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010473198
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT901 .ค753 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379010473206
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT901 .ค753 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 23 พร้อมให้บริการ
31379011487718
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT901 .ค753 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรียงมาตราว่าด้วยประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย บรรพ 3 มาตรา 850-897 / KPT901 .ค753 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรียงมาตราว่าด้วยประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย บรรพ 3 มาตรา 850-897 / KPT901 .ค753 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรียงมาตราว่าด้วยประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย บรรพ 3 มาตรา 850-897 / KPT901 .ค753 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรียงมาตราว่าด้วยประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย บรรพ 3 มาตรา 850-897 / KPT901 .ค753 2560 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วย ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย บรรพ 3 มาตรา 850-897 / KPT901 .ค753 2560 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วย ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย บรรพ 3 มาตรา 850-897 / KPT903.ก35 2539 ส35 คำอธิบายกฎหมายหนี้ ว่าด้วยโอนสิทธิเรียกร้องและความระงับหนี้ : ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 1 หมวด 4-5 /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544