หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท รักษาทุกโรค) / บรรณาธิการ อนันต์ เฉลิมชัย, เยาวลักษณ์ สุขวิวัฒนพร.  (Text) (Text)

อนันต์ เฉลิมชัย | เยาวลักษณ์ สุขวิวัฒนพร
Call no.: DOC .ห486Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547Description: 22 หน้าSubject(s): ประกันสุขภาพแห่งชาติ -- ไทยโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคนโยบายสาธารณสุข -- ไทย
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ห486 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011317915
Document Document Nongyao Chaiseri Library
Documents Circulation Counter DOC .ห486 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011317907
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter DOC .ห486 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379008480577
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter DOC .ห486 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011441004
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
DOC .ห474 หลักเกณฑ์และข้อมูลประกอบการพิจารณาการตั้งงบประมาณรายจ่าย ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ / DOC .ห476 2538 หลักเกณฑ์วิธีการและเครื่องมือประเมินผลในการแต่งตั้งเพื่อเลื่อนตำแหน่งและ โยกย้ายข้าราชการสาธารณสุข สายบริหาร ระดับ 8-10 และสายวิชาการระดับ 9-10 กระทรวงสาธารณสุข. DOC .ห476 2538 หลักเกณฑ์วิธีการและเครื่องมือประเมินผลในการแต่งตั้งเพื่อเลื่อนตำแหน่งและ โยกย้ายข้าราชการสาธารณสุข สายบริหาร ระดับ 8-10 และสายวิชาการระดับ 9-10 กระทรวงสาธารณสุข. DOC .ห486 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท รักษาทุกโรค) / DOC .ห486 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท รักษาทุกโรค) / DOC .ห523 ห้องพระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / DOC .ห523 ห้องพระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544