สี่แผ่นดิน [วีดิทัศน์] = Four reigns / บทโทรทัศน์และกำกับการแสดง ม.ล. พันธุ์เทวนพ เทวกุล ; อำนวยการผลิต, ควบคุมการผลิต ณภัทร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ; บทประพันธ์ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช.  (Film) (Film)

พันธุ์เทวนพ เทวกุล, ม.ล | ณภัทร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม | คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2454-2538 | สิริยากร พุกกะเวส, 2517- | ธีรภัทร์ สัจจกุล
Call no.: CDM .ส638Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัททูแฮนส์ จำกัด, 2547Description: 41 ซีดี-รอม : เสียง, สี และขาว-ดำ ; 4 3/4 นิ้ว + เอกสาร 1 เล่มProduction credits: กำกับฝ่ายศิลป์ สิรนัท รัชชุศานต, สกุลตลา วิจิตร ; ออกแบบเครื่องแต่งกาย นพดล เตโช ; กำกับรายการ อชิระ คำพลับ ; ถ่ายภาพ สายเสน่ห์ ฆ้องณรงค์, พิเชษฐ์ อามินเซนต์, สมภานี งิ้วไธสง ; เทคนิค ชาญชัย ดีแก้ว ; เสียง สิทธิศักดิ์ สระอุบล ; ออกแบบแสง กฤดาพร คล้ายนาค ; ลำดับภาพ บริษัท มายด์ทีวี จำกัด, สิริกัณณ์ ศรีจุฬาภรณ์, โชคอนันต์ สกุลธรรม ; ลำดับเสียง บริษัท ฟิเดลิโอ บางกอก จำกัด ; ดนตรีประกอบ บริษัท แสนแสบ จำกัด, กิตติพันธุ์ ปัญกบุตร.Cast: สิริยากร พุกกะเวส (แม่พลอย), ธีรภัทร์ สัจจกุล (คุณเปรม)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ห้ามยืม 31379010427038
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ห้ามยืม 31379010427046
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ห้ามยืม 31379010427053
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ห้ามยืม 31379010427061
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 ห้ามยืม 31379010427079
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 6 ห้ามยืม 31379010427087
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 7 ห้ามยืม 31379010427095
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 8 ห้ามยืม 31379010427103
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 9 ห้ามยืม 31379010427111
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 10 ห้ามยืม 31379010427129
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 11 ห้ามยืม 31379010427137
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 12 ห้ามยืม 31379010427145
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 13 ห้ามยืม 31379010427152
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 14 ห้ามยืม 31379010427160
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 15 ห้ามยืม 31379010427178
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 16 ห้ามยืม 31379010427186
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 17 ห้ามยืม 31379010427194
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 18 ห้ามยืม 31379010427202
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 19 ห้ามยืม 31379010427210
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 20 ห้ามยืม 31379010427228
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 21 ห้ามยืม 31379010427236
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 22 ห้ามยืม 31379010427244
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 23 ห้ามยืม 31379010427251
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 24 ห้ามยืม 31379010427269
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 25 ห้ามยืม 31379010427277
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 26 ห้ามยืม 31379010427285
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 27 ห้ามยืม 31379010427293
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 28 ห้ามยืม 31379010427301
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 29 ห้ามยืม 31379010427319
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 30 ห้ามยืม 31379010427327
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 31 ห้ามยืม 31379010427335
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 32 ห้ามยืม 31379010427343
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 33 ห้ามยืม 31379010427350
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 34 ห้ามยืม 31379010427368
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 35 ห้ามยืม 31379010427376
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 36 ห้ามยืม 31379010427384
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 37 ห้ามยืม 31379010427392
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 38 ห้ามยืม 31379010427400
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 39 ห้ามยืม 31379010427418
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 40 ห้ามยืม 31379010427426
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDM .ส638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 41 ห้ามยืม 31379010427434
รายการจองทั้งหมด: 0

กำกับฝ่ายศิลป์ สิรนัท รัชชุศานต, สกุลตลา วิจิตร ; ออกแบบเครื่องแต่งกาย นพดล เตโช ; กำกับรายการ อชิระ คำพลับ ; ถ่ายภาพ สายเสน่ห์ ฆ้องณรงค์, พิเชษฐ์ อามินเซนต์, สมภานี งิ้วไธสง ; เทคนิค ชาญชัย ดีแก้ว ; เสียง สิทธิศักดิ์ สระอุบล ; ออกแบบแสง กฤดาพร คล้ายนาค ; ลำดับภาพ บริษัท มายด์ทีวี จำกัด, สิริกัณณ์ ศรีจุฬาภรณ์, โชคอนันต์ สกุลธรรม ; ลำดับเสียง บริษัท ฟิเดลิโอ บางกอก จำกัด ; ดนตรีประกอบ บริษัท แสนแสบ จำกัด, กิตติพันธุ์ ปัญกบุตร.

สิริยากร พุกกะเวส (แม่พลอย), ธีรภัทร์ สัจจกุล (คุณเปรม)

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544