หลักประกันการชำระหนี้ในทางการค้าระหว่างประเทศเปรียบเทียบผลทางกฎหมายระหว่างกฎเกณฑ์ UCP 500, ISP 98 และ URDG 458 = Securities against payments in international trade comparison on legal effects among UCP 500, ISP 98 and URDG 458 / โดย รุ้งสราญ เทศสวัสดิ์.  (Text) (Text)

รุ้งสราญ เทศสวัสดิ์
Call no.: K1098 .ร725Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Description: 8, 221 แผ่นISBN: 9749722426Other title: Securities against payments in international trade comparison on legal effects among UCP 500, ISP 98 and URDG 458 [Parallel title]Subject(s): ค้ำประกันความรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกฎหมายหลักทรัพย์สินเชื่อทางตราสาร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเลตเตอร์ออฟเครดิตLOC classification: K1098 | .ร725Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks K1098 .ร725 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010429497
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
K1095 .จ645 2550 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : K1096 .ช645 ปัญหาการปรับใช้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 : กรณีศึกษาเรื่องการให้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูล / K1096 .น444 2550 ปัญหาข้อสัญญาไม่เป็นธรรมของธนาคารพาณิชย์ : K1098 .ร725 หลักประกันการชำระหนี้ในทางการค้าระหว่างประเทศเปรียบเทียบผลทางกฎหมายระหว่างกฎเกณฑ์ UCP 500, ISP 98 และ URDG 458 = Securities against payments in international trade comparison on legal effects among UCP 500, ISP 98 and URDG 458 / K1100 .ว65 การประกันหนี้ด้วยทรัพย์แบบ Floating charge / K1100 .ว65 การประกันหนี้ด้วยทรัพย์แบบ Floating charge / K1100 .I55 International securities law.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544