เรื่องจริงผ่านคดี / ศรีทอง.  (Text) (Text)

มนต์ชัย ชนินทรลีลา, 2512-
Call no.: KPT45 .ม33Series: ชุดความรู้ทางกฎหมายที่ประชาชนควรอ่านPublication: กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2547-Description: เล่ม : ภาพประกอบNotes: ล. 2, 7, 8 ชื่อเรื่อง: เรื่องจริงจากคดี.; ล. 3, 5 ชื่อเรื่อง: เรื่องจริงจากคดี 108 คดี.; ล. 4, 6 ชื่อเรื่อง: เรื่องจริงจากคดี : เขาเรียนอะไรกันในคณะนิติศาสตร์.ISBN: 9744467061 (ล. 1); 9749323262 (ล. 2); 9796169005100 (ล. 2ก); 974937505X (ล. 3); 974944843X (ล. 4); 9749448391 (ล. 5); 9747555220 (ล. 6); 9789747555226 (ล. 6); 9789744513168 (ล. 7); 9786119005105 (ล. 8)Subject(s): คดีและการสู้คดี -- ไทยคำพิพากษาศาล (ย่อ) -- ไทยLOC classification: KPT45 | .ม33
Incomplete contents:[ล. 1.] 108 ภัยเพศเด็กและสตรี -- [ล. 2.] 108 ภัยทุจริตกลโกง -- [ล. 2ก.] 108 พันเก้า ภัยทุจริตกลโกง (พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่)-- [ล. 3.] รอดคุุก พ้นตะราง -- [ล. 4.] 108 พันเก้า คดีแพ่งและพาณิชย์ -- [ล. 5.] ตำรวจฟ้อง : ฟ้องตำรวจ -- [ล. 6.] 108 พันเก้าคดีอาญา -- [ล. 7.] 108 คดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ : บ้าน-ที่ดิน-คอนโดฯ -- [ล. 8.] 108 พันเก้า คดีครอบครัวและมรดก
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 พร้อมให้บริการ
31379012305067
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010522382
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010869544
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010869551
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010875897
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010827534
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011226918
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011880342
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011880359
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379012303104
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012420445
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379012420452
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 8 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379012303187
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 8 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379012597838
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 8 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012564887
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010522358
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010869486
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010869494
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010875855
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010875863
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 6 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011880284
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 6 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011880292
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 7 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012420387
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 7 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012420395
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 8 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012597796
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 8 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012597804
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379012597655
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2ก พร้อมให้บริการ
31379012915576
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010522366
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010785799
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010785807
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010827526
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011230019
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011230027
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011193266
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011193274
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011880300
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011880318
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012420403
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012420411
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 8 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012564861
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT45 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 8 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012564879
รายการจองทั้งหมด: 0

ล. 2, 7, 8 ชื่อเรื่อง: เรื่องจริงจากคดี.

ล. 3, 5 ชื่อเรื่อง: เรื่องจริงจากคดี 108 คดี.

ล. 4, 6 ชื่อเรื่อง: เรื่องจริงจากคดี : เขาเรียนอะไรกันในคณะนิติศาสตร์.

[ล. 1.] 108 ภัยเพศเด็กและสตรี -- [ล. 2.] 108 ภัยทุจริตกลโกง -- [ล. 2ก.] 108 พันเก้า ภัยทุจริตกลโกง (พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่)-- [ล. 3.] รอดคุุก พ้นตะราง -- [ล. 4.] 108 พันเก้า คดีแพ่งและพาณิชย์ -- [ล. 5.] ตำรวจฟ้อง : ฟ้องตำรวจ -- [ล. 6.] 108 พันเก้าคดีอาญา -- [ล. 7.] 108 คดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ : บ้าน-ที่ดิน-คอนโดฯ -- [ล. 8.] 108 พันเก้า คดีครอบครัวและมรดก

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544