การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (entrance) กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการรับตรงของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / วราภรณ์ ผ่องสุวรรณ.  (Text) (Text)

วราภรณ์ ผ่องสุวรรณ
Call no.: LG395.ก239 ว464Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Description: 91 แผ่นSubject(s): มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์ -- นักศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา -- ไทยLOC classification: LG395.ก239 | ว464
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks LG395.ก239 ว464 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379010437250
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LG395.ก239 ว464 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010660448
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
LG395.ก239 จ75 การติดตามและประเมินผลคุณภาพบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2534-2538 = LG395.ก239 จ753 2554 ความสนใจทางการเมืองไทยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ = LG395.ก239 ว36 2539 การพัฒนาบุคลากร : LG395.ก239 ว464 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (entrance) กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการรับตรงของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / LG395.ก275 บ6 2559 50 ปี นิด้า : สืบสานพระราชปณิธานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน / LG395.ก765 ส465 2528 สมานมิตร 103 / LG395.ช41 บ742 2552 รายงานวิจัย =

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544