พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547.  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
Call no.: KPT3150.บ72ก3 2547Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548Description: 52 หน้าISBN: 9742881774Subject(s): มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย -- ข้าราชการและพนักงาน -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทยมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย -- ไทย -- การบริหารงานบุคคลLOC classification: KPT3150.บ72ก3 | 2547
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3150.บ72ก3 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010477652
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT3150.บ72ก3 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010477595
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3150.บ72ก3 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379010477645
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3148 .ร54 2553 รวมข้อหารือ สำนักนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา / KPT3148 .ส42 2562 คดีปกครองว่าด้วยอายุของอธิการบดีในมหาวิทยาลัยของรัฐ = KPT3148 .ส42 2562 คดีปกครองว่าด้วยอายุของอธิการบดีในมหาวิทยาลัยของรัฐ = KPT3150.บ72ก3 2547 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547. KPT3155.น24 ท93 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการและขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัิติดังกล่าวของรัฐสภา / KPT3155.พ25 พ46 2553 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 : KPT3155.พ25 พ46 2553 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544