โครงการ UNEP GEF Project on "Reversing Environmental Degradation Trends in the South China Sea and Gulf of Thailand" / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.  (Text) (Text)

สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ | สนใจ หะวานนท์ | ประภาพร แสงกาญจนวนิช | สัญชัย สูติพันธ์วิหาร | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Call no.: GC1023.81.ท9 ค95Call no.: CDG .ค943Publication: นครปฐม : สำนัก, 2547-Description: เล่ม : แผนที่สี; ซีดี-รอม : สี ; 43/4 นิ้วISBN: 9749716175 (ล. 2 ต. 3); 9749929667 (ล. 3 ต. 1); 9749717570 (ล. 3 ต. 3 ภ. 1); 9749717589 (ล. 3 ต. 3 ภ. 2); 9741103816 (ล. 4 ต. 3)Subject(s): การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล -- ไทยทรัพยากรทางทะเล -- ไทยทรัพยากรทางทะเล -- ไทย -- การจัดการหญ้าทะเล -- ไทยป่าชายเลน -- ไทยLOC classification: GC1023.81.ท9 | ค95
Incomplete contents:ล. 1. รายงานการดำเนินงานโครงการระยะที่ 1 (พ.ศ. 2545-2547) / เรียบเรียง นวรัตน์ ไกรพานนท์ ... [และคนอื่น ๆ] -- ล. 2. ต. 3. ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ : หญ้าทะเล / ผู้จัดทำ สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ ... [และคนอื่น ๆ] -- ล. 3. ต. 1. รายงานสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ป่าชายเลน / คณะผู้จัดทำ สนใจ หะวานนท์ ... [และคนอื่น ๆ] -- ล. 3. ต. 3 ภ. 1. รายงานสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : หญ้าทะเล / บรรณาธิการ สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ -- ล. 3. ต. 3. ภ. 2. กฎหมายกับการบริหารจัดการหญ้าทะเล / คณะผู้จัดทำ สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์, ประภาพร แสงกาญจนวนิช, สัญชัย สูติพันธ์วิหาร -- ล. 4. ต. 3. แผนปฏิบัติการจัดการฟื้นฟู : หญ้าทะเล
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks GC1023.81.ท9 ค95 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011687283
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ค943 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ต. 3 ฉ. 1 ห้ามยืม 31379010459403
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ค943 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ต. 3 ฉ. 2 ห้ามยืม 31379010459411
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks GC1023.81.ท9 ค95 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ต. 3 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010459361
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks GC1023.81.ท9 ค95 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ต. 3 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010459379
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks GC1023.81.ท9 ค95 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ต. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011687309
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks GC1023.81.ท9 ค95 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ต.3 ภ. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012130929
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
GC1023.81.ท9 ค94 โครงการการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัดการข้อมูลท้องถิ่นของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลตำบลบางขุนไทร : GC1023.81.ท9 ค95 โครงการ UNEP GEF Project on "Reversing Environmental Degradation Trends in the South China Sea and Gulf of Thailand" / GC1023.81.ท9 ค95 โครงการ UNEP GEF Project on "Reversing Environmental Degradation Trends in the South China Sea and Gulf of Thailand" / GC1023.81.ท9 ค95 โครงการ UNEP GEF Project on "Reversing Environmental Degradation Trends in the South China Sea and Gulf of Thailand" / GC1023.81.ท9 ค95 โครงการ UNEP GEF Project on "Reversing Environmental Degradation Trends in the South China Sea and Gulf of Thailand" / GC1023.81.ท9 ค95 โครงการ UNEP GEF Project on "Reversing Environmental Degradation Trends in the South China Sea and Gulf of Thailand" / GC1023.81.ท9 ค565 2555 ความหลากหลายทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและชายฝั่งทะเล อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี /

ล. 1. รายงานการดำเนินงานโครงการระยะที่ 1 (พ.ศ. 2545-2547) / เรียบเรียง นวรัตน์ ไกรพานนท์ ... [และคนอื่น ๆ] -- ล. 2. ต. 3. ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ : หญ้าทะเล / ผู้จัดทำ สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ ... [และคนอื่น ๆ] -- ล. 3. ต. 1. รายงานสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ป่าชายเลน / คณะผู้จัดทำ สนใจ หะวานนท์ ... [และคนอื่น ๆ] -- ล. 3. ต. 3 ภ. 1. รายงานสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : หญ้าทะเล / บรรณาธิการ สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ -- ล. 3. ต. 3. ภ. 2. กฎหมายกับการบริหารจัดการหญ้าทะเล / คณะผู้จัดทำ สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์, ประภาพร แสงกาญจนวนิช, สัญชัย สูติพันธ์วิหาร -- ล. 4. ต. 3. แผนปฏิบัติการจัดการฟื้นฟู : หญ้าทะเล

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544