ธนาคารสมองของคนไทย : แหล่งรวมองค์ความรู้วุฒิอาสา / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  (Text) (Text)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Call no.: AC158 .ธ265Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548-Description: เล่ม : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)ISBN: 9749769120 (ล. 1 ต. 1); 9749769139 (ล. 1 ต. 2); 9749769147 (ล. 1 ต. 3); 9749769155 (ล. 1 ต. 4); 9749769163 (ล. 1 ต. 5); 9749769171 (ล. 1 ต. 6); 9789749769584 (ล. 2 ต. 1); 9789749769591 (ล. 2 ต. 2); 9789749769607 (ล. 2 ต. 3); 9789749769614 (ล. 2 ต. 4)Subject(s): ไทย -- การค้าไทย -- การเมืองและการปกครองสุขภาพเกษตรกรรม -- ไทยการจัดการสิ่งแวดล้อม -- ไทยการพัฒนาชุมชน -- ไทยการศึกษา -- ไทยธนาคารสมองของคนไทย (รายการวิทยุ)ธนาคารสมองLOC classification: AC158 | .ธ265
Incomplete contents:ล. 1 ต. 1. หลากหลายความรู้จากธนาคารสมอง -- ล. 1 ต. 2. รอบรู้เรื่องสุขภาพ -- ล. 1 ต. 3. เกษตรเพื่อคนไทย -- ล. 1 ต. 4. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม -- ล. 1 ต. 5. ชุมชนของเรา -- ล. 1. ต. 6. การศึกษาพัฒนาชาติ -- ล. 2. ต. 1. มุมมองการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม ศาสนา สู่สังคมน่าอยู่ -- ล. 2 ต. 2. แง่คิดการพัฒนา ศึกษา สาธารณสุข สู่รากฐานการพัฒนาคน -- ล. 2 ต. 3. เทคโนโลยีกับการพัฒนาและการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตร สิ่งแวดล้อม -- ล. 2 ต. 4. แนวคิดการบริหารพัฒนาเศรษฐกิจ พาณิชย์ บริหาร กฎหมาย เพื่อเศรษฐกิจก้าวไกล
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks AC158 .ธ265 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ต. 1 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011598910
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks AC158 .ธ265 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ต. 2 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011598928
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks AC158 .ธ265 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ต. 3 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011598936
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks AC158 .ธ265 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ต. 4 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011598944
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks AC158 .ธ265 ล. 1 ต. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010484195
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks AC158 .ธ265 ล. 1 ต. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010484229
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks AC158 .ธ265 ล. 1 ต. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010484252
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks AC158 .ธ265 ล. 1 ต. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010484286
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks AC158 .ธ265 ล. 1 ต. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010484310
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks AC158 .ธ265 ล. 1 ต. 6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010484344
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks AC158 .ธ265 ล. 2 ต. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011542348
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks AC158 .ธ265 ล. 2 ต. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011542371
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks AC158 .ธ265 ล. 2 ต. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011542405
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks AC158 .ธ265 ล. 2 ต. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011542439
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks AC158 .ธ265 ล. 1 ต. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010484203
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks AC158 .ธ265 ล. 1 ต. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010484237
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks AC158 .ธ265 ล. 1 ต. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010484260
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks AC158 .ธ265 ล. 1 ต. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010484294
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks AC158 .ธ265 ล. 1 ต. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010484328
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks AC158 .ธ265 ล. 1 ต. 6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010484351
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks AC158 .ธ265 ล. 2 ต. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011542355
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks AC158 .ธ265 ล. 2 ต. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011542389
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks AC158 .ธ265 ล. 2 ต. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011542413
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks AC158 .ธ265 ล. 1 ต. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010484211
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks AC158 .ธ265 ล. 1 ต. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010484245
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks AC158 .ธ265 ล. 1 ต. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010484278
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks AC158 .ธ265 ล. 1 ต. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010484302
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks AC158 .ธ265 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ต. 1 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011660751
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks AC158 .ธ265 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ต. 2 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011660769
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks AC158 .ธ265 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ต. 3 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011660777
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks AC158 .ธ265 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ต. 4 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011660785
รายการจองทั้งหมด: 0

ล. 1 ต. 1. หลากหลายความรู้จากธนาคารสมอง -- ล. 1 ต. 2. รอบรู้เรื่องสุขภาพ -- ล. 1 ต. 3. เกษตรเพื่อคนไทย -- ล. 1 ต. 4. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม -- ล. 1 ต. 5. ชุมชนของเรา -- ล. 1. ต. 6. การศึกษาพัฒนาชาติ -- ล. 2. ต. 1. มุมมองการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม ศาสนา สู่สังคมน่าอยู่ -- ล. 2 ต. 2. แง่คิดการพัฒนา ศึกษา สาธารณสุข สู่รากฐานการพัฒนาคน -- ล. 2 ต. 3. เทคโนโลยีกับการพัฒนาและการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตร สิ่งแวดล้อม -- ล. 2 ต. 4. แนวคิดการบริหารพัฒนาเศรษฐกิจ พาณิชย์ บริหาร กฎหมาย เพื่อเศรษฐกิจก้าวไกล

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544