การสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ... (สถานประกอบการ) / กลุ่มสถิติสถานประกอบการ สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม = The ... information and communication technology survey (establishment) / Industrial and Business Statistics Group, Economic and Social Statistics Bureau.  (Continuing resource) (Continuing resource)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มสถิติสถานประกอบการ | Thailand. Economic and Social Statistics Bureau. Industrial and Business Statistics Group
Call no.: HC445.ฮ9ท72 ก644Call no.: CDG80Analytics: Show analyticsPublication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2548-Description: เล่ม : ภาพสีประกอบ; ซีดี-รอม : สี ; 4 3/4 นิ้วNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.; ปี 2550- ใช้ชื่อ: การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ... (สถานประกอบการ)Publication Frequency: กำหนดออกไม่แน่นอน.Dates of Publication: 2547-.Subject(s): หน่วยงานทางธุรกิจ -- เทคโนโลยีสารสนเทศ -- ไทยหน่วยงานทางธุรกิจ -- ไทย -- ระบบสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ -- ไทยอินเทอร์เน็ต -- ไทยBusiness enterprises -- Information technology -- ThailandBusiness enterprises -- Thailand -- Communication systemsInformation technology -- ThailandInternet -- ThailandLOC classification: HC445.ฮ9ท72 | ก644
Contents:ล. 1. กรุงเทพมหานคร -- ล. 2. ปริมณฑล -- ล. 3. ภาคเหนือ -- ล. 4. ภาคกลาง -- ล. 5. ภาคตะัวันออกเีฉียงเหนือ -- ล. 6. ภาคใต้.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้

รายการนี้มีรายการฉบับพิมพ์ (76)คลิกที่นี่เพื่อดูทั้งหมด

Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
HC445.ฮ9ท7 ส743 การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างบริษัทร่วมทุนกับบริษัทสาขา จากต่างประเทศในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ : HC445.ฮ9ท72 ก64 2549 การสำรวจการมีการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ = HC445.ฮ9ท72 ก644 2548 การสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ... (สถานประกอบการ) / HC445.ฮ9ท72 ก644 2549 การสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ... (สถานประกอบการ) / HC445.ฮ9ท72 ก644 2549 การสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ... (สถานประกอบการ) / HC445.ฮ9ท72 ก645 2549 การสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ... (สถานประกอบการ) : HC445.ฮ9ท72 ค45 แนวทางใช้ไอทีในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ /

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

ปี 2550- ใช้ชื่อ: การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ... (สถานประกอบการ)

ล. 1. กรุงเทพมหานคร -- ล. 2. ปริมณฑล -- ล. 3. ภาคเหนือ -- ล. 4. ภาคกลาง -- ล. 5. ภาคตะัวันออกเีฉียงเหนือ -- ล. 6. ภาคใต้.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544