การสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ... (สถานประกอบการ) / กลุ่มสถิติสถานประกอบการ สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม = The ... information and communication technology survey (establishment) / Industrial and Business Statistics Group, Economic and Social Statistics Bureau.  (Continuing resource) (Continuing resource)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มสถิติสถานประกอบการ | Thailand. Economic and Social Statistics Bureau. Industrial and Business Statistics Group
Call no.: HC445.ฮ9ท72 ก644Call no.: CDG80Analytics: Show analyticsPublication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2548-Description: เล่ม : ภาพสีประกอบ; ซีดี-รอม : สี ; 4 3/4 นิ้วNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.; ปี 2550- ใช้ชื่อ: การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ... (สถานประกอบการ)Publication Frequency: กำหนดออกไม่แน่นอน.Dates of Publication: 2547-.Subject(s): หน่วยงานทางธุรกิจ -- เทคโนโลยีสารสนเทศ -- ไทยหน่วยงานทางธุรกิจ -- ไทย -- ระบบสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ -- ไทยอินเตอร์เน็ต -- ไทยBusiness enterprises -- Information technology -- ThailandBusiness enterprises -- Thailand -- Communication systemsInformation technology -- ThailandInternet -- ThailandLOC classification: HC445.ฮ9ท72 | ก644
Contents:ล. 1. กรุงเทพมหานคร -- ล. 2. ปริมณฑล -- ล. 3. ภาคเหนือ -- ล. 4. ภาคกลาง -- ล. 5. ภาคตะัวันออกเีฉียงเหนือ -- ล. 6. ภาคใต้.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG80 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 2 ห้ามยืม 31379011684934
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG80 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 2 ห้ามยืม 31379011684959
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ท72 ก644 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011553188
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG80 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 2 ห้ามยืม 31379011684975
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ท72 ก644 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011387827
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG80 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ฉ. 2 ห้ามยืม 31379011684991
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG80 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 ฉ. 2 ห้ามยืม 31379011685014
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ท72 ก644 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011553147
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG80 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 6 ฉ. 2 ห้ามยืม 31379011685030
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ท72 ก644 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011553220
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG80 2550 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ห้ามยืม 31379012250743
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG80 2550 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ห้ามยืม 31379012250750
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ท72 ก644 2550 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012212255
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ท72 ก644 2550 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012001914
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG80 2548 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ห้ามยืม 31379011040954
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG80 2548 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ห้ามยืม 31379011040970
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG80 2548 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ห้ามยืม 31379011040996
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG80 2548 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ห้ามยืม 31379011041010
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG80 2548 ล. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ห้ามยืม 31379011041036
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG80 2548 ล. 6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ห้ามยืม 31379011041051
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ท72 ก644 2548 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011040855
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ท72 ก644 2548 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011040871
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ท72 ก644 2548 ล. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011040897
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ท72 ก644 2548 ล. 6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011040913
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ท72 ก644 2548 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010909381
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ท72 ก644 2548 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010909407
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ท72 ก644 2547 ล. 6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010595826
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG80 2547 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ห้ามยืม 31379010535582
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG80 2547 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ห้ามยืม 31379010535608
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG80 2547 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ห้ามยืม 31379010535624
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG80 2547 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ห้ามยืม 31379010535640
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG80 2547 ล. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ห้ามยืม 31379010535665
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG80 2547 ล. 6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ห้ามยืม 31379010535681
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ท72 ก644 2547 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010498880
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ท72 ก644 2547 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010498963
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ท72 ก644 2547 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010498906
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ท72 ก644 2547 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010498922
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ท72 ก644 2547 ล. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010498948
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG80 2549 ล.1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 ห้ามยืม 31379011717270
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG80 2549 ล.2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 ห้ามยืม 31379011717288
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG80 2549 ล.3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 ห้ามยืม 31379011717296
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG80 2549 ล.4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 ห้ามยืม 31379011717304
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG80 2549 ล.5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 ห้ามยืม 31379011717312
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG80 2549 ล. 6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 ห้ามยืม 31379011717320
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ท72 ก644 2549 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011553196
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ท72 ก644 2549 ล. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011553154
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ท72 ก644 2549 ล. 6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011553238
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ท72 ก644 2549 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011503985
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ท72 ก644 2549 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011387835
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG80 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ห้ามยืม 31379012232535
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG80 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ห้ามยืม 31379012232527
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG80 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 4 ห้ามยืม 31379011831527
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG80 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 1 ห้ามยืม 31379011040947
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG80 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 1 ห้ามยืม 31379010535574
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG80 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 4 ห้ามยืม 31379011831535
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG80 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 1 ห้ามยืม 31379011040962
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG80 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 1 ห้ามยืม 31379010535590
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG80 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 4 ห้ามยืม 31379011831543
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG80 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 1 ห้ามยืม 31379011040988
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG80 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 1 ห้ามยืม 31379010535616
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG80 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ฉ. 4 ห้ามยืม 31379011831550
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG80 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ฉ. 1 ห้ามยืม 31379011041002
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG80 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ฉ. 1 ห้ามยืม 31379010535632
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG80 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 ฉ. 4 ห้ามยืม 31379011831568
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG80 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 ฉ. 1 ห้ามยืม 31379011041028
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG80 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 ฉ. 1 ห้ามยืม 31379010535657
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG80 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 6 ฉ. 4 ห้ามยืม 31379011831576
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG80 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 6 ฉ. 1 ห้ามยืม 31379011041044
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG80 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 6 ฉ. 1 ห้ามยืม 31379010535673
CD/DVD CD/DVD Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Audio-Visual Materials CDG80 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 6 ฉ. 3 ห้ามยืม 31379010727254
CD/DVD CD/DVD Thammasat Library, Pattaya Campus
Audio-Visual Materials CDG80 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 1 ห้ามยืม 31379011684926
CD/DVD CD/DVD Thammasat Library, Pattaya Campus
Audio-Visual Materials CDG80 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 1 ห้ามยืม 31379011684942
CD/DVD CD/DVD Thammasat Library, Pattaya Campus
Audio-Visual Materials CDG80 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 1 ห้ามยืม 31379011684967
CD/DVD CD/DVD Thammasat Library, Pattaya Campus
Audio-Visual Materials CDG80 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ฉ. 1 ห้ามยืม 31379011684983
CD/DVD CD/DVD Thammasat Library, Pattaya Campus
Audio-Visual Materials CDG80 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 ฉ. 1 ห้ามยืม 31379011685006
CD/DVD CD/DVD Thammasat Library, Pattaya Campus
Audio-Visual Materials CDG80 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 6 ฉ. 1 ห้ามยืม 31379011685022
รายการจองทั้งหมด: 0

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

ปี 2550- ใช้ชื่อ: การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ... (สถานประกอบการ)

ล. 1. กรุงเทพมหานคร -- ล. 2. ปริมณฑล -- ล. 3. ภาคเหนือ -- ล. 4. ภาคกลาง -- ล. 5. ภาคตะัวันออกเีฉียงเหนือ -- ล. 6. ภาคใต้.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544