การบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับพื้นที่ : รายงานการศึกษาวิจัย / ประสิทธิ์ การกลาง หัวหน้าโครงการ ; ดวงพร บุญครบ ... [และคนอื่นๆ].  (Text) (Text)

ประสิทธิ์ การกลาง, 2495-
ดวงพร บุญครบ
Call no.: JS7153.3.ก8 ป45Series: เอกสารวิชาการ (สถาบันดำรงราชานุภาพ): ลำดับที่ 3/2547.Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2548Description: 10, 5, 228 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่Subject(s): การบริหารส่วนจังหวัด -- ไทยLOC classification: JS7153.3.ก8 | ป45
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JS7153.3.ก8 ป45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010801620
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก8 ป45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379010585892
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JS7153.3.ก8 ป45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010801612
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
JS7153.3.ก8 น334 ระดับความคิดเห็นบุคลากรเทศบาลต่อการใช้กระบวนการพัฒนาชุมชนในการบริหารงานเทศบาลตำบลจังหวัดราชบุรี = JS7153.3.ก8 บ336 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง : JS7153.3.ก8 ป34 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลของชาวบ้าน : JS7153.3.ก8 ป45 การบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับพื้นที่ : JS7153.3.ก8 ป46 การศึกษาบทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง / JS7153.3.ก8 ป433 2554 ประมวลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของจังหวัดที่เป็นกรณีศึกษาที่ดี (Best practices) / JS7153.3.ก8 ป433 2554ก ประมวลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของจังหวัดที่เป็นกรณีศึกษาที่ดี (Best practices) /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544