ข้อคิดทางกฎหมายต่อการกำหนดท่าทีของประเทศไทยในร่างหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยกฎหมายขนส่งทางทะเลในกรอบ UNCITRAL : ศึกษาประเด็นระบบความรับผิดของผู้ขนส่ง ตามร่างหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการขนส่งทางทะเล ของคณะทำงานที่ 3 (กฎหมายขนส่ง) การประชุมสมัยที่ 12 ณ กรุงเวียนนา วันที่ 6-17 ตุลาคม 2546 = Legal consideration on determining the attitude of Thailand toward UNCITRAL draft instrument on carriage of goods by sea : a study on the regime of liabilities of the carrier in accordance with UNCITRAL draft instrument on carriage of goods by sea of working group III (transport law), twelfth session, Vienna, 6-17 October 2003 / โดย จิราภา เลิศอริยรังสี.  (Text) (Text)

จิราภา เลิศอริยรังสี
Call no.: K1176 .จ646Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Description: 8, 250 แผ่นISBN: 974972352XSubject(s): กฎหมายพาณิชยนาวีการรับขนสินค้า (กฎหมาย)กฎหมายพาณิชยนาวี -- ไทยการรับขนสินค้า (กฎหมาย) -- ไทยLOC classification: K1176 | .จ646Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks K1176 .จ646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010518422
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
K1172 .R67 2005 General average : K1173 .ป226 วิเคราะห์พระราชบัญญัติการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ. 2547 : K1176 .ก56 2555 Rotterdam Rules : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเล / K1176 .จ646 ข้อคิดทางกฎหมายต่อการกำหนดท่าทีของประเทศไทยในร่างหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยกฎหมายขนส่งทางทะเลในกรอบ UNCITRAL : K1176 .จ646 ข้อคิดทางกฎหมายต่อการกำหนดท่าทีของประเทศไทยในร่างหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยกฎหมายขนส่งทางทะเลในกรอบ UNCITRAL : K1176 .ณ633 2555 ข้อคิดทางกฎหมายต่อการกำหนดท่าทีของประเทศไทยต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาเพื่อการขนส่งของระหว่างประเทศโดยทางทะเลทั้งหมดหรือบางส่วน ค.ศ. 2009 : ศึกษาประเด็นผู้ปฏิบัติการขนส่งและผู้ปฏิบัติการขนส่งทางทะเล / K1176 .ธ643 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการทำให้เรืออยู่ในสภาพที่สามารถเดินทะเลได้อย่างปลอดภัยภายใต้พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544