ธุรกิจให้บริการข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในสังคมไทย : แนวคิดในการจัดการภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ = Content service businesses via internet on mobile phone in Thai society : the legal concept of management by Thai laws and international laws / โดย ปุณย์สิรี ฉัตรจินดา.  (Text) (Text)

ปุณย์สิรี ฉัตรจินดา, 2523-
Call no.: KPT3490 .ป734Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Description: 5, 6, 215 แผ่น : ภาพประกอบISBN: 9749724550Subject(s): โทรคมนาคม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต -- ไทยอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย -- ไทยโทรคมนาคม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ตอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายLOC classification: KPT3490 | .ป734Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT3490 .ป734 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010524743
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3487 .ส75 2559 ปัญหาการพิจารณาความเป็นคนต่างด้าวภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 / KPT3490 .น633 2555 การพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่มีโครงข่ายของตนเอง (MVNO) ในประเทศไทย / KPT3490 .ป462 2554 การคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ : KPT3490 .ป734 ธุรกิจให้บริการข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในสังคมไทย : KPT3490 .ป734 ธุรกิจให้บริการข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในสังคมไทย : KPT3490 .ส736 การลงทุนของคนต่างด้าวในธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทย = KPT3490 .ส736 การลงทุนของคนต่างด้าวในธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทย =

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544