วิธีพิจารณาคดีในศาลภาษีอากร : ศึกษาเปรียบเทียบ : วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครอง = Court precedures of the tax court in comparison with those of the administrative court / โดย วีระยุทธ สัจพันโรจน์.  (Text) (Text)

วีระยุทธ สัจพันโรจน์
Call no.: KPT3682 .ว646Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Description: 8, 96 แผ่นNotes: สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.Subject(s): ศาลภาษีอากร -- ไทยวิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทยศาลปกครอง -- ไทยLOC classification: KPT3682 | .ว646
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3682 .ว646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010527613
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3682 .ว646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010527597
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3682 .ว646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010527605
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3682 .บ63 บันทึกย่อข้อหารือภาษีอากร (ของกรมสรรพากร) ตั้งแต่ พ.ศ. 2535-2546 / KPT3682 .บ72 คดีภาษีอากรฝ่ายสรรพากร : คู่มือการดำเนินคดีภาษีอากร : พร้อมด้วย พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 ข้อกำหนดคดีภาษีอากร พ.ศ. 2544 ตัวอย่างคำฟ้อง คำให้การ / KPT3682 .บ72 คดีภาษีอากรฝ่ายสรรพากร : คู่มือการดำเนินคดีภาษีอากร : พร้อมด้วย พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 ข้อกำหนดคดีภาษีอากร พ.ศ. 2544 ตัวอย่างคำฟ้อง คำให้การ / KPT3682 .ว646 วิธีพิจารณาคดีในศาลภาษีอากร : KPT3682 .ศ64 2561 ศาลภาษีอากรกลาง : การประสานความร่วมมือด้านกฎหมายภาษีอากรในกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่ 9 เนื่องในโอกาสครบรอบ 32 ปี ศาลภาษีอากรกลาง = The 9th Annual ASEAN Tax Conference in celebration of 32nd anniversary of the Central Tax Court of Thailand. KPT3682 .ส465 อำนาจของศาลภาษีอากรและศาลปกครองในคดีภาษีอากรของไทย = Competence of taxation court and administrative court in connection with tax cases in Thailand / KPT3684 .ช64 2564 การระงับข้อพิพาททางภาษีอากร = Tax dispute resolution /

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544