ศาลปกครองขอนแก่น = Khon Kaen Administrative Court.  (Continuing resource) (Continuing resource)

สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น
Call no.: KPT2764.ก15 ศ6525Analytics: Show analyticsPublication: ขอนแก่น : สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น, 2548-Description: เล่ม : ภาพประกอบ, แผนทีPublication Frequency: กำหนดออกไม่แน่นอน.Dates of Publication: 2548-.Subject(s): สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น -- วารสารศาลปกครองขอนแก่น -- วารสารวิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย -- วารสารLOC classification: KPT2764.ก15 | ศ6525
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT2764.ก15 ศ6525 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379010533702
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2764.ก15 ศ635 2549 ศาลปกครอง. KPT2764.ก15 ศ644 2545 สำนักงานศาลปกครอง. KPT2764.ก15 ศ644 2545 สำนักงานศาลปกครอง. KPT2764.ก15 ศ6525 2548 ศาลปกครองขอนแก่น = KPT2764.ก23 2542 ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... วุฒิสภา. KPT2764.ก23 2542 ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... วุฒิสภา. KPT2764.ก28 2540 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 /

หนังสือครบรอบปี.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544