คำอธิบายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม / โดย วรพันธ์ เย็นทรัพย์.  (Text) (Text)

วรพันธ์ เย็นทรัพย์
Call no.: JF1525.พ6 ว43Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัทเฮีย จำกัด, 2548-Description: เล่ม : ภาพประกอบSubject(s): การจัดซื้อของทางราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: JF1525.พ6 | ว43
Incomplete contents:ล. 1. ว่าด้วยเรื่องวิธีการซื้อและการจ้างพร้อมด้วยระเบียบและหนังสือเวียนซ้อมความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JF1525.พ6 ว43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379010577824
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JF1525.พ6 ว43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010577774
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JF1525.พ6 ว43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010577782
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JF1525.พ6 ว43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010577790
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JF1525.พ6 ค74 คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ (ฉบับปัจจุบัน) : JF1525.พ6 ร64 2552 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 / JF1525.พ6 ร64 2552 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 / JF1525.พ6 ว43 คำอธิบายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม / JF1525.อ6 ท635 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ = e-Government / JF1525.อ6 ท635 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ = e-Government / JF1525.อ72 ก644 การพิจารณาตอบข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 /

ล. 1. ว่าด้วยเรื่องวิธีการซื้อและการจ้างพร้อมด้วยระเบียบและหนังสือเวียนซ้อมความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544