มุมมองปกติ MARC view มุมมอง ISBD

สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ : มิติแห่งมนุษย์ / รวบรวมโดย จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี.

Contributor(s): จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: B821 .ส55 2548Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Description: 6, 158 หน้า : ภาพประกอบ.Notes: รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 2551.ISBN: 9745719412; 9789749900345 (2551).Subject(s): มนุษยนิยม -- ปกิณกะ | มนุษยศาสตร์ -- ปกิณกะ
แท็กจากห้องสมุดนี้: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    การให้คะแนนโดยเฉลี่ย: 0.0 (0 คะแนนเสียง)
ชนิดของทรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379012746153
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379012746146
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ 31379010608496
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ 31379010608504
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ 31379010608512
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ 31379010608520
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ 31379010608538
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 24 พร้อมให้บริการ 31379012424447
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 25 พร้อมให้บริการ 31379012424454
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379012768975
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379012736808
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ 31379010608397
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 ยืมออก 31/08/2019 31379010608405
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ 31379010608413
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 ยืมออก 15/05/2015 31379010608439
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ 31379012424363
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ 31379012424371
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ 31379012424389
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013060687
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013060620
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013060612
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013060901
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013060760
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013060638
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013060752
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013060729
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013060703
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013060679
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013060711
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013060844
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013060661
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013060646
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013060653
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013060778
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013060836
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013060802
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013060794
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013060786
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013060745
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013060810
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013060828
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013060851
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013060695
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013060869
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013060893
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013060737
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013060877
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379013060885
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379012736790
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379012736857
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379012736840
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379012736873
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379012736832
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379012736816
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379012736782
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379012736824
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379012736865
Reserve Book (3 Days) Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ 31379010608462

มธ 110

Reserve Book (3 Days) Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ 31379010608470

มธ 110

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ 31379012424397
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 20 พร้อมให้บริการ 31379012424405
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 21 พร้อมให้บริการ 31379012424413
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379012746138
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 22 พร้อมให้บริการ 31379012424421
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books B821 .ส55 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 23 พร้อมให้บริการ 31379012424439
Total holds: 0

รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 2551.

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

    Open Library:

    Thammasat University Library
    2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
    Tel. 0-2986-9612 ext. 1305