คำอธิบายกฎหมายล้มละลายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ = Reorganization law : พร้อมด้วยพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับสมบูรณ์ (ถึง พ.ศ. 2547) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลายฉบับสมบูรณ์ (ถึง พ.ศ. 2547) กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ. 2545 ตัวอย่างการขอฟื้นฟูกิจการลูกหนี้และบทวิเคราะห์ / วิชัย ตันติกุลานันท์.  (Text) (Text)

วิชัย ตันติกุลานันท์
Call no.: KPT1147 .ว62 2548Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2548Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงใหม่Description: 301 หน้าISBN: 974930750XSubject(s): การฟื้นตัวบริษัท -- ไทยสถาบันการเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยล้มละลาย -- ไทยLOC classification: KPT1147 | .ว62 2548
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1147 .ว62 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010718527
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1147 .ว62 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010718535
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1147 .ว62 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379011016285
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1147 .ว62 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010718444
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1147 .ว62 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010718451
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1147 .ว62 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010718469
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1147 .ว62 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010718477
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1147 .ว62 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 ยืมออก 31/01/2022 31379010718485
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT1147 .ร545 2543 รวมเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และกลไกธุรกิจสำหรับผู้พิพากษา / KPT1147 .ว62 คำอธิบายกฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ = KPT1147 .ว62 2548 คำอธิบายกฎหมายล้มละลายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ = Reorganization law : พร้อมด้วยพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับสมบูรณ์ (ถึง พ.ศ. 2547) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลายฉบับสมบูรณ์ (ถึง พ.ศ. 2547) กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ. 2545 ตัวอย่างการขอฟื้นฟูกิจการลูกหนี้และบทวิเคราะห์ / KPT1147 .ว62 2548 คำอธิบายกฎหมายล้มละลายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ = Reorganization law : พร้อมด้วยพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับสมบูรณ์ (ถึง พ.ศ. 2547) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลายฉบับสมบูรณ์ (ถึง พ.ศ. 2547) กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ. 2545 ตัวอย่างการขอฟื้นฟูกิจการลูกหนี้และบทวิเคราะห์ / KPT1147 .ว62 2548 คำอธิบายกฎหมายล้มละลายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ = Reorganization law : พร้อมด้วยพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับสมบูรณ์ (ถึง พ.ศ. 2547) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลายฉบับสมบูรณ์ (ถึง พ.ศ. 2547) กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ. 2545 ตัวอย่างการขอฟื้นฟูกิจการลูกหนี้และบทวิเคราะห์ / KPT1147 .ว456 การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ : KPT1147 .ว456 การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544