วีรชนต้านคอร์รัปชัน : 5 กรณีศึกษาของผู้อุทิศชีวิตเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของส่วนรวม : โครงการศึกษาผลกระทบและความรุนแรงในการตรวจสอบคอร์รัปชันของภาคประชาชน / หัวหน้าโครงการ รสนา โตสิตระกูล ; ผู้เรียบเรียง โสภิดา วีรกุลเทวัญ, สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์, สุรสม กฤษณะจูฑะ.  (Text) (Text)

รสนา โตสิตระกุล
โสภิดา วีรกุลเทวัญ, 2511- | สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์ | สุรสม กฤษณะจูฑะ
Call no.: JQ1745.ก55ฉ5 ร53Publication: กรุงเทพฯ : เครือข่าย 30 องค์กรพัฒนาเอกชนต้านคอร์รัปชัน, 2548Description: 21, 201 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9749284852Subject(s): การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณีนักอนุรักษ์ -- ไทย -- ชีวประวัติLOC classification: JQ1745.ก55ฉ5 | ร53
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ร53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010645175
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ร53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010645183
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ร53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010832815
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ร53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379010832823
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ร53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010645191
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ร53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010645209
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/154580 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012841418
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/154581 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012841442
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
JQ1745.ก55ฉ5 ย735 2552 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2552-2555 / JQ1745.ก55ฉ5 ย7341 2557 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) / JQ1745.ก55ฉ5 ย7341 2557 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) / JQ1745.ก55ฉ5 ร53 วีรชนต้านคอร์รัปชัน : JQ1745.ก55ฉ5 ร53 วีรชนต้านคอร์รัปชัน : JQ1745.ก55ฉ5 ร64 รายงานผลการวิจัยเรื่อง องค์ความรู้ว่าด้วยทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการไทย = JQ1745.ก55ฉ5 ร64 รายงานผลการวิจัยเรื่อง องค์ความรู้ว่าด้วยทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการไทย =

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544