และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ : การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ / ประจักษ์ ก้องกีรติ.

By: ประจักษ์ ก้องกีรติ.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: LB3610 .ป4414Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Description: 25, 609 หน้า : ภาพประกอบ.Notes: แก้ไขและเพิ่มเติมจากวิทยานิพนธ์ของผู้เขียนภายใต้ชื่อเรื่อง: ก่อนจะถึง 14 ตุลาฯ : ความเคลื่อนไหวทางการเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนภายใต้ระบอบเผด็จการทหาร (พ.ศ. 2506-2516).ISBN: 9745719366; 9789745719361.Subject(s): ขบวนการนักศึกษา -- ไทย | นักศึกษาอุดมศึกษา -- กิจกรรมทางการเมือง -- ไทย | ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2506-2516 | ไทย -- ภาวะสังคม -- 2506-2516
Contents:
บทที่ 1 สู่การเมืองวัฒนธรรทไทย สมัย 14 ตุลาฯ - - บทที่ 2 การก่อตัวทางสังคมของนักศึกษา - - บทที่ 3 รัฐบาลทหารกับวัฒนธรรมสงครามเย็น : สงครามอินโดจีนกับการควบคุมความจริง - - บทที่ 4 การก่อตัวของกระแสการต่อต้านสงครามเวียดนาม : วาทกรรมจากภายนอก ความคิดประชาธิปไตย และกระแสชาตินิยม - - บทที่ 5 การรื้อฟื้นวาทกรรมจากอดีต : กษัตริย์ประชาธิปไตย และความคิดสังคมนิยม - - บทที่ 6 บทสรุป : แบบเรียนการเมืองวัฒนธรรมจาก 14 ตุลาฯ จากสงครามวาทกรรมสู่การเมืองบนถนนราชดำเนิน
Awards: รางวัล TTF Award สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2547-2548.
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2016-06 (Thai) | New Books 2017-01 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    การให้คะแนนโดยเฉลี่ย: 0.0 (0 คะแนนเสียง)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสือสำรอง
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books LB3610 .ป4414 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 ยืมออก 31/08/2019 31379010691252
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books LB3610 .ป4414 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ 31379010696871
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books LB3610 .ป4414 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ 31379010306919
Book Book Pridi Banomyong Library
Circulation Counter
Awarded Books LB3610 .ป4414 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 ยืมออก 31/05/2014 31379010614536
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books EDUC LB 2005 456554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/03/2019 31379015202394
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books EDUC LB 2005 456554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 07/03/2019 31379014560081
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books LB3610 .ป4414 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ 31379012279551
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books LB3610 .ป4414 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 ยืมออก 31/08/2019 31379012279569
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LB3610 .ป4414 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 08/03/2019 31379015178438
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LB3610 .ป4414 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 ยืมออก 09/03/2019 31379010614544
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LB3610 .ป4414 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 ยืมออก 25/02/2019 31379010614551
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LB3610 .ป4414 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 ยืมออก 07/03/2019 31379010691211
Reserve Book (3 Days) Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books LB3610 .ป4414 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ 31379010691229

ร 321

Reserve Book (3 Days) Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books LB3610 .ป4414 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ 31379010691237

ร 321

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LB3610 .ป4414 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 ยืมออก 01/03/2019 31379010691245
Reserve Book (3 Days) Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books LB3610 .ป4414 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ 31379010696863

ร 321

Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books LB3610 .ป4414 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ 31379010797794
รายการจองทั้งหมด: 0
กำลังเรียกดู Pridi Banomyong Library ชั้นหนังสือ ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก
ไม่มีภาพปก
LB3610 .ป44 ก่อนจะถึง 14 ตุลาฯ : ความเคลื่อนไหวทางการเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนภายใต้ระบอบเผด็จการทหาร (พ.ศ. 2506-2516) = Towards Oct. 14th uprising : the cultural politics of student and intellectual movements under military dictatorship in Thailand (B.E. 2506-2516) / LB3610 .ป44 ก่อนจะถึง 14 ตุลาฯ : ความเคลื่อนไหวทางการเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนภายใต้ระบอบเผด็จการทหาร (พ.ศ. 2506-2516) = Towards Oct. 14th uprising : the cultural politics of student and intellectual movements under military dictatorship in Thailand (B.E. 2506-2516) / LB3610 .ป45 รายงานการวิจัยเรื่องความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครอง ของนักศึกษาในสถาบันราชภัฏ / LB3610 .ป4414 และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ : การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ / LB3610 .ฤ25 ลักษณะทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องในเชิงสาเหตุต่อพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษาสถาบันราชภัฎ = Psychosocial antecedents of democratic behaviors of students in Rajabhat Institutes : รายงานการวิจัย / LB3610 .ว6 วัฒนธรรมทางการเมืองของนักศึกษาวิทยาลัยครูในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีความมีสมรรถนะทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าและความมีสมรรถนะทางการเมืองแบบผู้มีส่วนร่วมในการปกครอง. LB3610 .ว6 วัฒนธรรมทางการเมืองของนักศึกษาวิทยาลัยครูในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีความมีสมรรถนะทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าและความมีสมรรถนะทางการเมืองแบบผู้มีส่วนร่วมในการปกครอง.

แก้ไขและเพิ่มเติมจากวิทยานิพนธ์ของผู้เขียนภายใต้ชื่อเรื่อง: ก่อนจะถึง 14 ตุลาฯ : ความเคลื่อนไหวทางการเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนภายใต้ระบอบเผด็จการทหาร (พ.ศ. 2506-2516).

บทที่ 1 สู่การเมืองวัฒนธรรทไทย สมัย 14 ตุลาฯ - - บทที่ 2 การก่อตัวทางสังคมของนักศึกษา - - บทที่ 3 รัฐบาลทหารกับวัฒนธรรมสงครามเย็น : สงครามอินโดจีนกับการควบคุมความจริง - - บทที่ 4 การก่อตัวของกระแสการต่อต้านสงครามเวียดนาม : วาทกรรมจากภายนอก ความคิดประชาธิปไตย และกระแสชาตินิยม - - บทที่ 5 การรื้อฟื้นวาทกรรมจากอดีต : กษัตริย์ประชาธิปไตย และความคิดสังคมนิยม - - บทที่ 6 บทสรุป : แบบเรียนการเมืองวัฒนธรรมจาก 14 ตุลาฯ จากสงครามวาทกรรมสู่การเมืองบนถนนราชดำเนิน

รางวัล TTF Award สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2547-2548.

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455