คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไปว่าด้วยบุคคลธรรมดาและหลักทั่วไปว่าด้วยนิติบุคคล / โดย กิตติศักดิ์ ปรกติ.  (Text) (Text)

กิตติศักดิ์ ปรกติ
Call no.: KPT511 .ก94 2548Publication: [กรุงเทพฯ] : วิญญูชน, 2548Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 236 หน้าNotes: แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: วิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป : ภาค 1/2547 บุคคลธรรมดาและหลักทั่วไปว่าด้วยนิติบุคคล : เอกสารประกอบการศึกษา. 2546.ISBN: 9742882541; 9742884137 (2549)Subject(s): บุคคล (กฎหมาย) -- ไทยนิติบุคคล -- ไทยLOC classification: KPT511 | .ก94 2548
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT511 .ก94 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379010689645
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT511 .ก94 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379010689652
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT511 .ก94 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379010689660
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT511 .ก94 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379010689678
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT511 .ก94 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
31379010689686
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT511 .ก94 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 23 พร้อมให้บริการ
31379010764927
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT511 .ก94 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 24 พร้อมให้บริการ
31379010764935
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT511 .ก94 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 25 พร้อมให้บริการ
31379010764943
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT511 .ก94 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 26 พร้อมให้บริการ
31379010764950
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT511 .ก94 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 27 พร้อมให้บริการ
31379010764968
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT511 .ก94 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 28 พร้อมให้บริการ
31379010764976
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT511 .ก94 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 29 พร้อมให้บริการ
31379010764984
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT511 .ก94 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 30 พร้อมให้บริการ
31379010764992
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT511 .ก94 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 31 พร้อมให้บริการ
31379010765007
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT511 .ก94 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 32 พร้อมให้บริการ
31379010765015
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT511 .ก94 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 36 พร้อมให้บริการ
31379012002458
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT511 .ก94 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379010689561
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT511 .ก94 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379010689579
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT511 .ก94 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010689512
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT511 .ก94 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010689538
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT511 .ก94 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010689546
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT511 .ก94 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 33 พร้อมให้บริการ
31379011069912
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT511 .ก94 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 35 พร้อมให้บริการ
31379011069938
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT511 .ก94 2548 คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไปว่าด้วยบุคคลธรรมดาและหลักทั่วไปว่าด้วยนิติบุคคล / KPT511 .ก94 2548 คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไปว่าด้วยบุคคลธรรมดาและหลักทั่วไปว่าด้วยนิติบุคคล / KPT511 .ก94 2548 คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไปว่าด้วยบุคคลธรรมดาและหลักทั่วไปว่าด้วยนิติบุคคล / KPT511 .ก94 2548 คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไปว่าด้วยบุคคลธรรมดาและหลักทั่วไปว่าด้วยนิติบุคคล / KPT511 .ก94 2548 คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไปว่าด้วยบุคคลธรรมดาและหลักทั่วไปว่าด้วยนิติบุคคล / KPT511 .ก94 2550 คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไปว่าด้วยบุคคลธรรมดาและหลักทั่วไปว่าด้วยนิติบุคคล / KPT511 .ก94 2550 คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไปว่าด้วยบุคคลธรรมดาและหลักทั่วไปว่าด้วยนิติบุคคล /

แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: วิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป : ภาค 1/2547 บุคคลธรรมดาและหลักทั่วไปว่าด้วยนิติบุคคล : เอกสารประกอบการศึกษา. 2546.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544