การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ = Quantitative analysis and methods for management decision / เกรียงศักดิ์ อวยพรเจริญชัย ผู้ประพันธ์และเรียบเรียง.  (Text) (Text)

เกรียงศักดิ์ อวยพรเจริญชัย
Call no.: HD30.25 .ก746Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า จำกัด, 2548Description: 224 หน้า : ภาพประกอบNotes: มีซีดีรอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.ISBN: 9749872339Subject(s): การจัดการอุตสาหกรรม -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์LOC classification: HD30.25 | .ก746
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Accompanying Material (Reference) Accompanying Material (Reference) Pridi Banomyong Library
Accompanying Materials Circulation Counter HD30.25 .ก746 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 ห้ามยืม 31379010704089
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD30.25 .ก746 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010704071
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Pridi Banomyong Library
Accompanying Materials Circulation Counter HD30.25 .ก746 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010704105
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD30.25 .ก746 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010704097
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Professor Sangvian Indaravijaya Library
Accompanying Materials Circulation Counter HD30.25 .ก746 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379010704188
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Professor Sangvian Indaravijaya Library
Accompanying Materials Circulation Counter HD30.25 .ก746 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010704204
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HD30.25 .ก746 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010704196
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Professor Sangvian Indaravijaya Library
Accompanying Materials Circulation Counter HD30.25 .ก746 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010704220
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HD30.25 .ก746 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010704212
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HD30.25 .ก746 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010704113
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HD30.25 .ก746 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010704139
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HD30.25 .ก746 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010704154
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Thammasat Library, Pattaya Campus
Accompanying Materials Circulation Counter HD30.25 .ก746 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010758978
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HD30.25 .ก746 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010758960
รายการจองทั้งหมด: 0

มีซีดีรอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544