ภาษีเงินได้นิติบุคคลและกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง : คู่มือการสัมมนาภาษีอากร.  (Text) (Text)

Call no.: KPT3592 .ภ65Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547Description: 33, 311 หน้าNotes: ชื่อเรื่องรองที่ปกนอก: คำถาม-คำตอบของกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรทุกประเภท.Subject(s): บริษัท -- ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3592 | .ภ65
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3592 .ภ65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010670256
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3592 .ภ65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010804822
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3590 .อ44 2545 คำอธิบายภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528ฯ (แก้ไขเพิ่มเติมโดย ท.ป. 101/2544 และ ท.ป. 104/2544) / KPT3591.บ63 ธ334 ปัญหากฎหมายภาษีเงินได้นักแสดงสาธารณะ = KPT3591.บ63 ธ334 ปัญหากฎหมายภาษีเงินได้นักแสดงสาธารณะ = KPT3592 .ภ65 ภาษีเงินได้นิติบุคคลและกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง : คู่มือการสัมมนาภาษีอากร. KPT3593 .ก96 2559 มาตรการทางภาษีส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม / KPT3599 .ศ634 ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้จากบริษัทโฮลดิง (holding company) ในประเทศไทย = KPT3614 .ส746 การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบริษัทต่างประเทศจากการพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ =

ชื่อเรื่องรองที่ปกนอก: คำถาม-คำตอบของกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรทุกประเภท.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544