พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 / วินัย เลิศประเสริฐ.  (Text) (Text)

วินัย เลิศประเสริฐ
Call no.: KPT1942 .ว63 2548Publication: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อินเตอร์บุคส์, 2548Edition: (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2548)Description: 251 หน้าISBN: 9749302257Subject(s): ล้มละลาย -- ไทยวิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทยLOC classification: KPT1942 | .ว63 2548
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1942 .ว63 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010776582
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1942 .ว63 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010776590
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1942 .ว63 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010776525
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1942 .ว63 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010776533
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1942 .ว63 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379010776574
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1942 .ว63 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010776558
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT1942 .ว62 2564 ล้มละลายพิสดาร : หลักกฎหมายตาม พ.ร.บ. ล้มละลายฯ (ล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ) พ.ร.บ. จัดตั้งศาลล้มละลายฯ และแนวคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ / KPT1942 .ว62 2564 ล้มละลายพิสดาร : หลักกฎหมายตาม พ.ร.บ. ล้มละลายฯ (ล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ) พ.ร.บ. จัดตั้งศาลล้มละลายฯ และแนวคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ / KPT1942 .ว62 2565 ล้มละลายพิสดาร : หลักกฎหมายตาม พ.ร.บ. ล้มละลายฯ (ล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ) พ.ร.บ. จัดตั้งศาลล้มละลายฯ และแนวคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ / KPT1942 .ว63 2548 พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 / KPT1942 .ว736 ความรับผิดของกรรมการที่บริหารบริษัทในกรณีบริษัทล้มละลาย = KPT1942 .ส43 ปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้กฎหมายมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483 ว่าด้วยการเพิกถอนการให้เปรียบแก่เจ้าหนี้ / KPT1942 .ส45 เกร็ดกฎหมายล้มละลาย = A miscellany of bankruptcy law : พ.ร.บ. ล้มละลายกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ พ.ร.บ. จังตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย /

ชื่อเรื่องที่ปกนอก: พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย เคล็ดลับสูตรย่อวิธีท่องตัวบท.

ชื่อเรื่องที่สัน: พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ฉบับสมบูรณ์ 2548 สูตรย่อท่องตัวบท.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544