60 ปีวันสันติภาพไทย 16 สิงหาคม 2548 = On celebrating the 60th anniversary of the Thai Peace Day, August 16, 2005 / บรรณาธิการ สันติสุข โสภณสิริ, วาณี สายประดิษฐ์.  (Text) (Text)

สันติสุข โสภณสิริ, 2497- | วาณี สายประดิษฐ์, 2484-2561
Call no.: D802.ท9 ก16Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายจัดกิจกรรมทางวิชาการและจัดทำหนังสือที่ระลึก คณะกรรมการดำเนินการจัดงานฉลอง 60 ปี วันสันติภาพไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Description: 72, 217 หน้า : ภาพประกอบNotes: มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.; มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.ISBN: 9744660708Subject(s): เสรีไทย -- ประวัติไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 8, 2477-2489สันติภาพLOC classification: D802.ท9 | ก16
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Accompanying Materials Circulation Counter D802.ท9 ก16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379010685395
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks D802.ท9 ก16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379010685387
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Accompanying Materials Circulation Counter D802.ท9 ก16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379010685411
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks D802.ท9 ก16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379010685403
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Accompanying Materials Circulation Counter D802.ท9 ก16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379010685437
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks D802.ท9 ก16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379010685429
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Accompanying Materials Circulation Counter D802.ท9 ก16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379010937135
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks D802.ท9 ก16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379010937127
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Accompanying Materials Circulation Counter D802.ท9 ก16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379010937150
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks D802.ท9 ก16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379010937143
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Accompanying Materials Circulation Counter D802.ท9 ก16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379010937176
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks D802.ท9 ก16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379010937168
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Accompanying Materials Circulation Counter D802.ท9 ก16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379010937192
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks D802.ท9 ก16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379010937184
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Accompanying Materials Circulation Counter D802.ท9 ก16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379010937218
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks D802.ท9 ก16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379010937200
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks D802.ท9 ก16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379010308477
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks D802.ท9 ก16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
31379010308485
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks D802.ท9 ก16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 23 พร้อมให้บริการ
31379010308493
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Pridi Banomyong Library
Accompanying Materials Circulation Counter D802.ท9 ก16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010685197
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks D802.ท9 ก16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010685189
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Pridi Banomyong Library
Accompanying Materials Circulation Counter D802.ท9 ก16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010685213
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Pridi Banomyong Library
Accompanying Materials Circulation Counter D802.ท9 ก16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010685239
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Pridi Banomyong Library
Accompanying Materials Circulation Counter D802.ท9 ก16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010685254
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Pridi Banomyong Library
Accompanying Materials Circulation Counter D802.ท9 ก16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010685270
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks D802.ท9 ก16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 ยืมออก 31/08/2022 31379010685304
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Thammasat Library, Pattaya Campus
Accompanying Materials Circulation Counter D802.ท9 ก16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379010886639
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks D802.ท9 ก16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379010886621
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Thammasat Library, Pattaya Campus
Accompanying Materials Circulation Counter D802.ท9 ก16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379010886654
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks D802.ท9 ก16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379010886647
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/34660 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379010685346
รายการจองทั้งหมด: 0

มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544