ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379010697093
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379010697101
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379010697119
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379010936699
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379010936707
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379010936715
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379010936723
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379010936731
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
31379010308204
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 23 พร้อมให้บริการ
31379010308212
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 24 พร้อมให้บริการ
31379010308220
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 25 พร้อมให้บริการ
31379010308238
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 26 พร้อมให้บริการ
31379010308246
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 27 พร้อมให้บริการ
31379010308253
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 28 พร้อมให้บริการ
31379010308261
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 29 พร้อมให้บริการ
31379010308279
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 30 พร้อมให้บริการ
31379010308287
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 31 พร้อมให้บริการ
31379010308295
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010696996
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010697002
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010697085
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379010868785
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010697028
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010697036
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379011005395
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379011005403
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2840.ก28 2543 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / KPT2840.ก49 2547 รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (พ.ศ. 2540-พ.ศ. 2545) / KPT2840.ก49 2547 รวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (พ.ศ. 2540-พ.ศ. 2545) / KPT2840.ก49 2548 3 คดีประวัติศาสตร์ / KPT2840.ก49 2548 3 คดีประวัติศาสตร์ / KPT2840 .ก925 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. KPT2840 .ก925 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544