ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379010697093
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379010697101
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379010697119
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379010936699
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379010936707
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379010936715
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379010936723
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379010936731
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
31379010308204
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 23 พร้อมให้บริการ
31379010308212
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 24 พร้อมให้บริการ
31379010308220
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 25 พร้อมให้บริการ
31379010308238
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 26 พร้อมให้บริการ
31379010308246
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 27 พร้อมให้บริการ
31379010308253
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 28 พร้อมให้บริการ
31379010308261
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 29 พร้อมให้บริการ
31379010308279
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 30 พร้อมให้บริการ
31379010308287
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 31 พร้อมให้บริการ
31379010308295
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010696996
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010697002
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010697085
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379010868785
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010697028
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010697036
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379011005395
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2840.ก49 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379011005403
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT2790 .ว43 2559 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง / KPT2790 .อ734 2552 ตำราหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง. กลุ่มวิชาที่ 8, ระบบควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ / KPT2840.ก49 2548 3 คดีประวัติศาสตร์ / KPT2840.ก49 2548 3 คดีประวัติศาสตร์ / KPT2840 .ก966 2554 ขอบเขตของการใข้มาตรา 157 ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ : KPT2840 .ก966 2554 ขอบเขตของการใข้มาตรา 157 ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ : KPT2840 .ช65 2548 คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544