นิติธรรมอำพรางในนิติศาสตร์ไทย / คณิต ณ นคร.  (Text) (Text)

คณิต ณ นคร, 2480-
Call no.: KPT4508 .ค363Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548Description: 143 หน้าISBN: 9742882614Subject(s): นิติธรรมอำพราง (กฎหมาย) -- ไทยLOC classification: KPT4508 | .ค363
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4508 .ค363 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010744978
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4508 .ค363 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010744986
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4508 .ค363 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010934454
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT4508 .ค363 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010744903
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT4508 .ค363 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014360037
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4508 .ค363 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010744929
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4508 .ค363 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010744945
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2005 461394 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014369764
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT443 .ก66 กฎหมายไทย : KPT449.3 .ก25 กฎหมายตราสามดวง : แว่นส่องสังคมไทย : ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / KPT4508 .ค363 นิติธรรมอำพรางในนิติศาสตร์ไทย / KPT4508 .ค363 นิติธรรมอำพรางในนิติศาสตร์ไทย / KPT4510 .ป63 2552 ความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล : KPT4510 .ว443 2554 ขอบเขตการกระทำที่เป็นการละเมิดอำนาจศาล / KPT4516.ก28 2546 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 ; รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) ; และ, ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544