เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคการค้า ค.ศ. 1450-1680 / แอนโทนี รีด เขียน ; พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ แปล ; ท่านผู้หญิงวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, พรรณงาม เง่าธรรมสาร บรรณาธิการ.  (Text) (Text)

รีด, แอนโทนี, ค.ศ. 1939-
พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ | วรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ท่านผู้หญิง | พรรณงาม เง่าธรรมสาร
Call no.: DS526.4 .ร63Series: เอกสารวิชาการชุดโครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548Description: 2 เล่ม : ภาพประกอบNotes: แปลจาก: Southeast Asia in the age of commerce, 1450-1680. c1988-1993.ISBN: 9749575636; 9749575644Subject(s): เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ประวัติศาสตร์สิ่งพิมพ์ สกวLOC classification: DS526.4 | .ร63
Contents:ล. 1. ดินแดนใต้ลม -- ล. 2. การขยายตัวและวิกฤติการณ์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS526.4 .ร63 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014700141
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS526.4 .ร63 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014700158
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS526.4 .ร63 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014700166
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS526.4 .ร63 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014700174
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS526.4 .ร63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010738814
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS526.4 .ร63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010738822
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS526.4 .ร63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010738830
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS526.4 .ร63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010738848
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS526.4 .ร63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010738855
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS526.4 .ร63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010738863
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks DS526.4 .ร63 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379014880794
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS526.4 .ร63 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014886908
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room DS526.4 .ร63 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014886916
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner DS526.4 .ร63 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379010889377
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner DS526.4 .ร63 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379010889385
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Thailand Research Fund Publications DS526.4 .ร63 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ไปยัง Pridi Banomyong Library ตั้งแต่วันที่ 30/05/2022 31379010889393
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner DS526.4 .ร63 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379010889351
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner DS526.4 .ร63 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379010889344
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner DS526.4 .ร63 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379010889336
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks DS526.4 .ร63 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014359823
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks DS526.4 .ร63 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014359831
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS526.4 .ร63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011490902
Reserve Book (3 Days) Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Books Circulation Counter DS526.4 .ร63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011490910

AN 333 ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter DS526.4 .ร63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011490936

AN 333 ภาคการศึกษาที่ 2

รายการจองทั้งหมด: 0

แปลจาก: Southeast Asia in the age of commerce, 1450-1680. c1988-1993.

ล. 1. ดินแดนใต้ลม -- ล. 2. การขยายตัวและวิกฤติการณ์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544